Microbiologie in Geothermische putten

Beschrijving

In geothermie systemen kunnen bacteriën zorgen voor verstoppingen van injectie systemen en gevaarlijke H2S vorming. Binnen dit project wordt aan de hand van een case studie de microbiologie in een geothermisch systeem met verstoppingproblemen en H2S vorming bestudeerd. Het doel is te komen tot een protocol waarmee nieuwe en operationele geothermie systemen kunnen inspelen op het voorkomen van dergelijke problemen.

Op basis van de eertse resultaten is het project uitgebreid. Om een beter beeld te krijgen welke microbiologie optreedt en mogelijk problemen kan veroorzaken wordt de microbiologie van verschillende doubletten, in verschillende aardlagen, bestudeerd. Het protocol dat in het eerdere project van Microbial voor de Kennisagenda ontwikkeld is, wordt aangevuld met de kennis over de effecten in de verschillende aardlagen en de bestaande geothermie-putten. Hiermee kunnen geothermiebedrijven microbiologische problemen beter voorkómen en beheersen.

Beide projecten zijn geïnitieerd vanuit de Kennisagenda Aardwarmte.

Resultaten

Met hulp van operators en informatie uit een voorgaande studie zijn vier belangrijkste risico’s in relatie tot de microbiologie gedefinieerd. Dit zijn:

  1. Verstopping
  2. H2S vorming
  3. Microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC) 
  4. Afbraak van corrosie remmende middelen

Deze verzamelde gegevens zijn gebruikt om een risico assessment strategie te definiëren die gebruikt kan worden voor een optimaal geothermisch systeem vanuit microbiologisch oogpunt.

De eerste fase heeft laten zien dat microbiologie in geothermische systemen relevant is voor veilige productie. De microbiologie kan uit de aangeboorde ondergrond komen. Deze eerdere studie was gedaan op een enkel geothermisch systeem. De diversiteit van microbiologische soorten die zijn aangetroffen in verschillende geothermische systemen is onderzocht in deze studie.

De microbiologische samenstelling van zes verschillende geothermische systemen in Nederland zijn onderzocht door gebruik te maken van kwanitificatie (QPCR) en identificatie (NGS) moleculair biologische technieken.

Projectnummer 20059
Startdatum 01-03-17
Einddatum 01-02-19
Afgerond Ja
Budget €23.900
Uitvoerder Microbial analysis BV
Document

Onderzoek en projecten aardwarmte

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik…

Lees meer