Verbetering putspecificaties ivm RNES regeling

Beschrijving

In elk geothermieproject is een goede schatting nodig van de potentiele productie (P90 waarde). Dit is niet alleen van belang voor de businesscase, maar ook voor de eventueel aan te vragen verzekeringsregeling van EZ (RNES regeling).

Na de boorfase moet de P90 waarde geverifieerd worden conform de put-test specificatie methode van TNO-AGE. Deze specificaties worden niet altijd op dezelfde wijze geïnterpreteerd, leidend tot afwijkingen van de beoogde uniforme aanpak. De uitvoering van de put-test wordt daarnaast ook bepaald door andere factoren zoals veiligheid en regelgeving. Tenslotte speelt een rol het type gegevens waar behoefte aan is bij de operator en bij TNO-AGE en RVO, die niet altijd overeenkomen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot extra opslagcapaciteit en dus kosten.

In dit project wordt de gegevens- en analysebehoefte van betrokken partijen in kaart gebracht en wordt een complete en duidelijke set specificaties gedefinieerd zodat interpretatieverschillen worden voorkomen.

Resultaten

De informatie uit dit project is rechtstreeks naar TNO-AGE gegaan en benut voor verbetering van de RNES regeling.

Projectnummer 20057
Startdatum 01-04-17
Einddatum 01-09-17
Afgerond Ja
Budget €18.000
Uitvoerder Overige Uitvoerders

Onderzoek en projecten aardwarmte

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik…

Lees meer