Eindrapport ‘Chrysant in balans’: besparen op belichting mogelijk niet verstandig

Sander Hogenwoning (Plant Lighting)

Het doel van dit onderzoek onder leiding van Plant Lighting is om energiebesparing te behalen in de chrysantenteelt. Dit zou verwezenlijkt kunnen worden door minder te belichten op momenten in de teeltcyclus dat de vraag naar assimilaten van het gewas lager is. De vraag is wanneer en in hoeverre dat soort momenten voorkomen, en of in een periode van een assimilatenoverschot reserves worden aangelegd die later al dan niet weer gemobiliseerd kunnen worden.

Groeimodel
In twee proefkassen van Botany (18 en 22°C) is een experiment uitgevoerd met per proefkas de twee cultivars Bacardi en Baltica, geplant op vijf verschillend dichtheden (17, 35, 52, 70 en 87 planten/m2). Er is belicht met 140 μmol/m2/s SON-T. De analyse bestond uit wekelijkse metingen aan stengel-, blad- en bloemgewicht, bladoppervlakte, aantal bladeren en aantal zijstengels. Ondersteund door koolhydratenanalyses plus fotosynthese metingen (licht- en CO2-response curves). Deze metingen zijn gebruikt om een groeimodel van Ecocurves en Photosyntax te parametriseren waarmee het verloop de groei, de source en de sink zijn gesimuleerd. Vervolgens zijn met dat model de besparingsmogelijkheden berekend.

Besparing
Een besparing van 7% (t.o.v. een variabele daglichtdrempel) of 25% (t.o.v. een vaste daglichtdrempel) op het elektriciteitsgebruik is mogelijk onder de volgende aannamen: (1) Er ontwikkelen zich geen lage zijtakken aan het begin van de teelt, (2) Gevormde reserves worden na enkele dagen gefixeerd en kunnen later niet alsnog worden gebruikt voor de uitgroei van zijtakken en bloemen. Met name de tweede aanname is cruciaal en de proef heeft aanwijzingen opgeleverd dat die niet correct is. Dit betekent dat minder belichten bij een lagere vraag naar assimilaten alsnog tot een lagere productie leidt, want aan het eind van de teelt is er altijd een tekort aan assimilaten door de uitgroei van zijtakken en bloemen. Dan is besparen op belichting eerder in de teelt dus mogelijk geen verstandige maatregel, afhankelijk van de energieprijzen en eventuele meerprijs van zwaardere takken.

De ontwikkeling van dit groeimodel voor chrysant biedt een breed scala aan mogelijkheden om de consequenties van allerlei teeltmaatregelen te berekenen.

Het project wordt gefinancierd door de gewascoöperatie chrysant en het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland.

Het eindrapport is beschikbaar en vindt u onderaan dit artikel. Lees ook meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen