Subsidiemodules MEI en EG opengesteld

Klaas de Vries (Min LNV)

Op 19 april 2022 zijn de subsidiemodules MEI en EG opengesteld. De openstelling van de MEI sluit op 3 juni 2022 en die van de EG op 30 juni 2022. De openstelling van de MEI kent een subsidieplafond van 7 miljoen euro, terwijl het subsidieplafond van de EG is vastgesteld op 13 miljoen euro.

Naar aanleiding van overleg van het ministerie van LNV met de glastuinbouwsector zijn er een paar aanpassingen aangebracht in de technische subsidiecriteria voor LED-belichting in nieuwe kassen of bij volledige vervanging van SON-T belichting door LED. Deze aanpassingen hebben betrekking op de lichtsterkte en het lichtspectrum van de belichting en er zijn specifieke vermogensgrenzen toegevoegd voor twee extra gewassen. Deze wijzigingen zijn er opgericht om meer bedrijven in staat te stellen om subsidie aan te vragen en om meer energiebesparing te realiseren.

Klik hier voor meer informatie op de website van RVO.

Meer subsidie nieuws