Het Nieuwe Telen: Gas erop!

Beschrijving

Het Nieuwe Telen (HNT) is een teeltmethode gebaseerd op nieuwe inzichten in kasklimaat gecombineerd met een andere rol van de teler. Waar teeltstrategieën in het verleden met name zijn ingestoken op energiebesparing met een minimum aan technische investeringen, gaat HNT uit van de behoeften van de plant. Een plant in balans is een weerbaarder en beter producerend gewas. Dit vraagt niet alleen minder energie, maar levert ook een betere productkwaliteit met minder bestrijdingsmiddelen.

Gericht op preventie
Het inzicht dat een plant in balans betere resultaten levert is op zich niet nieuw. Telers werken nu ook al met plantbalansen, maar met name om het resultaat achteraf te kunnen corrigeren. HNT gebruikt plantbalansen om op een strategische manier de teelt vooraf te kunnen sturen. De principes van HNT zijn dus gericht op preventie. Door slim te werken met schermen, ontvochtiging, verneveling en CO2 wordt niet alleen het teeltresultaat geoptimaliseerd maar ook energiebesparing gerealiseerd.

Adoptie via het onderwijs
Ondanks een groot aanbod aan expertise, technologie en data, heeft HNT de afgelopen 10 jaar nog niet de vlucht genomen die verwacht werd. Dit project is gericht op het versnellen van de adoptie van HNT via het onderwijs. De student van nu is immers de ondernemer of adviseur van morgen. Er is gekozen voor een praktijkgerichte aanpak van waarin toepassingen op praktijkbedrijven centraal staan. Studenten studeren af op deze bedrijven, bijgestaan door hun docenten en een onafhankelijk expertteam. De kennis uit afstudeerprojecten wordt op verschillende manieren gedeeld in zogenaamde ‘learning communities’. Zo kunnen ook generieke knelpunten worden geïdentificeerd.

Doel
Kennisverspreiding en adoptie HNT via het onderwijs naar de praktijk.

Aanpak
De projectonderdelen bestaan uit een stappenplan transitie HNT, kennisoverdracht via onderwijs, creëren van een andere mindset en acceptatie bij telers en een bestendige samenwerking voor doorontwikkeling na de projectperiode. Het stappenplan focust in eerste instantie op onderwijs en met name het opleiden van studenten voor toepassing van HNT, met als doel dat diezelfde student in zijn/haar afstudeerproject de tuinder een spiegel kan voorhouden, kan helpen bij de accepetatie en kan helpen bij het ontwikkelen van de juiste mind set voor HNT. Dit gebeurt op bedrijven, dus dicht bij de tuinder en op zeer intense wijze, verdeeld over Nederland. Deze bedrijven vormen de uitgangsbasis van learning communities die gebruikt worden om de kennis verder in de regio en over Nederland te verspreiden. Een en ander gebeurt ondersteund door studenten en docenten, moderne tools en een expertteam.

Betrokken partijen

  • Onderwijspartners: HAS Hogeschool, Hogeschool InHolland, Aeres Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein, het CIV-Tuinbouw.
  • Partners expertteam: Wageningen UR, Letsgrow, Delphy, Proeftuin Zwaagdijk/WorldHortiCenter, HAO/MBO en InHolland Business Research Studies.
  • Tuinbouwondernemers: Bryte, Peelkroon, Bellttomaten, Van der Harg (Bemmel), Ter Laak Orchids Plant B.V., Zandvoort Flowers B.V.
  • Overige betrokkenen: Kas als Energiebron, Ministerie LNV, Glastuinbouw Nederland.
  • Subsidieverstrekker: Regieorgaan SIA.
Projectnummer
Startdatum 30-11-19
Einddatum 29-11-21
Afgerond Nee
Budget €1.9 M
Uitvoerder Zie betrokken partijen, penvoerder: HAS Hogeschool

Meer onderzoeken en projecten

Vervolg Demo Kas2030

Lopend

Doelstelling Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera. Daarnaast wordt er ook...

Lees meer