Integraal naar klimaatneutraal (Demo noppenfoliekas)

Beschrijving

Er is een duidelijke trend gaande dat “akkerbouwmatig” geteelde buitengewassen zoals prei, sla, rabarber, kleinfruit zoals bessen (bramen, kruisbessen, rode bessen, frambozen etc.) en kersen verplaatst worden naar een beschermde teeltomgeving. Daarnaast worden deze gewassen meer en meer op substraat geteeld (bijv. in potten en op stellingen). Hierdoor kan het seizoen vervroegd en verlengd worden en kunnen emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden teruggebracht. Ook klimaatverandering (meer kans op nachtvorst, overmaat aan regen/hagel) heeft invloed op de trend naar een beschermde teeltomgeving.

De hoog isolerende Noppenfolie van RKW / Hyplast (zie projectvoorstel voor afbeeldingen) zou een goed uitgangspunt zijn om deze gewassen met een beperkte investering toch flink te kunnen besparen op energie. Dit materiaal heeft een hoge lichttransmissie ondanks hoge isolatie, levert diffuus licht, heeft een lange levensduur (>15 jaar) en is hagel en stormbestendig. In de eerste fase wordt in een deskstudy een teeltconcept voor extensieve gewassen in een isolerende foliekas ontwikkeld. 

In fase 2 zal een nieuw isolerend kas- en teeltconcept voor kleinfruit in het bijzonder en meer in het algemeen voor energie extensieve teelten op basis van isolerende Noppenfolie worden uitgewerkt, die geschikt is voor grootschalige toepassing en als demonstratiekas zal worden gerealiseerd en beproefd in het IDC Energie in Bleiswijk op ca. 500 m2. Het energieverbruik wordt beperkt tot 5-8 m3/m2. In de kas worden hoogwaardige teelten van kleinfruit gedemonstreerd (frambozen wordt hierbij als demoteelt gekozen). Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1: Ontwerp incl. tekeningen van demo-kas; beschrijving teeltconcept

Werkpakket 2: Technische realisatie 500 m2 kasconcept

Werkpakket 3: Gerealiseerde energie- en gewasperformance

Werkpakket 4: Economische berekeningen kas- en teeltconcept

Uitgangspunt voor het nieuwe kasconcept is een hoog isolerende maar lichtdoorlatende en mechanische sterke Noppenfolie welke gebruikt wordt als kasomhulling. Dit materiaal heeft een hoge lichttransmissie (bijna 70% hemisferisch) ondanks hoge isolatie (u-waarde 3.3), levert diffuus licht (ca. 50%), heeft een lange levensduur (>15 jaar) en is hagel en stormbestendig. Ook brandvertragende of chemisch resistente versies zijn sinds kort beschikbaar. Om de isolatie van de kas verder te verhogen wordt gebruik gemaakt van een hoog isolerend schermmateriaal.

Bij toepassing van Noppenfolie is een aanpassing van het kasontwerp nodig, waarin rekening gehouden wordt met eenvoudige montage, optimale klemprofielen, goede isolatie in de winter en goede ventilatie tijdens de zomermaanden.  Doel is 50% besparing op energieverbruik bij onbelichte extensieve teelten.

De betrokken toeleveranciers financieren € 75.000,- en € 110.000,- in kind.

Projectnummer 20056
Startdatum 01-04-17
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Budget €254.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard...

Lees meer