Frambozenteelt in nieuw ontworpen BEST kas

Frank Kempkes (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw)

Vanaf januari 2019 groeien er frambozen in een nieuwe kas die de naam BEST heeft meegekregen. BEST staat voor Bubble Energy Saving Technology en het meest in het oog springende onderdeel van deze kas is het gebruikte kasdek materiaal: noppenfolie. Deze speciale kas is door Rovero ontworpen en gebouwd en is vooral geschikt voor gewassen die van origine buiten in de volle grond worden geteeld. We zien een duidelijke ontwikkeling dat dergelijke teelten in toenemende mate bedekt worden geteeld en daarmee een intensiveringsslag maken. Deze ontwikkeling heeft uiteraard invloed op het toekomstig energieverbruik en de teeltkosten.

Nieuw kasconcept
Daarom is nagedacht over een nieuw kasconcept dat een “beperkte” investering vraagt, zo’n 50% energie bespaart ten opzichte van een eenvoudige glazen kas en geschikt is voor gewassen met een matig energieverbruik, zoals houtige klein fruitgewassen. Foliekassen zijn goedkoper dan glazen kassen en kunnen van een ventilatiecapaciteit voorzien worden die vrijwel oneindig is, wat voor dit soort gewassen erg belangrijk is. Het noppenfolie heeft een relatief goede lichtdoorlatendheid (67% hemisferisch), een hoge isolatiewaarde, een lange levensduur van minstens 15 jaar en is diffuus. Deze noppenfolie is anders dan het ons bekende verpakkingsmateriaal. De bubbels met een doorsnede van een 2 Euro munt zijn aan beide kanten gelamineerd zodat het oppervlak weer glad wordt. De kas kan verwarmd worden via buizen. Het beweegbare scherm (Harmony 2047 FR) kan gebruikt worden bij zowel kou als voor energiebesparing bij hoge instraling. De substraatpotten staan op hangende goten (FormFlex), zodat er geen drainwater verloren gaat. De productie verloopt goed en is in ieder geval hoger dan gepland.

BEST-kas
De kas heeft de internationale naam BEST Greenhouse. Het project wordt mede gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.

De volgende bedrijven zijn bij dit meerjarige project betrokken: Rovero, RKW/Hyplast, Peter Dekker Installaties, Svensson, FormFlex, Modiform, BerryWorld en Genson.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws