Zonnestroom optie kleine tuinders

Vakblad voor de Bloemisterij / Energy Matters

Het opwekken van elektriciteit met zonne-energie is nog geen gemeengoed in de glastuinbouwsector. Met de huidige investeringskosten en elektriciteitsprijzen bieden zonnepanelen vooral winst voor kleinere, niet-belichtende tuinbouwondernemers. Voor grootverbruikers, voor wie een lager elektriciteitstarief geldt, vormt de lange terugverdientijd vaak een struikelblok Voor kleine tuinbouwbedrijven, die niet belichten en dus weinig elektriciteit nodig hebben, kunnen zonnepanelen wel een interessante optie zijn. Zij betalen een hogere stroomprijs, waardoor de investering sneller is terug te verdienen; soms wel binnen een jaar of zeven.

"Een kleinverbruiker, dat zijn bedrijven met een elektriciteitsverbruik tot zo'n 70.000 kWh, betaalt gemiddeld 15 tot 20 eurocent per kWh, terwijl de prijs van elektriciteit uit zonnepanelen uitkomt op 10 tot 15 eurocent per kWh", rekent Stijn Schlatmann van energieadviesbureau Energy Matters voor. "Voor hen zijn zonnepanelen dus zeker interessant. Voor bedrijven die meer dan 60.000 kWh verbruiken ligt dat anders: zij betalen vaak maar 8 tot 10 eurocent per kWh. Dan leveren panelen nauwelijks voordeel op.

Bericht en artikel

Meer nieuws