Vierde teelt belichte paprika goed van start

Na een goede belichte paprikaproef, die door de winter 2020-2021 is geteeld, staat de nieuwe teelt sinds 23 september 2021 weer geplant. De vorige proef was met een totaalproductie van 45,6 kg per m2 zeer succesvol. Deze productie bestond uit 40,7 kg klasse 1 rood, 2,6 kg klasse 1 groen en 2,3 kg klasse 2.

Naast dat de productie goed was, was er in de vorige proef ook sprake van een werkbaar gewas. Dit in tegenstelling tot de twee proeven die daarvoor bij Delphy zijn uitgevoerd. Dat de werkbaarheid als goed werd beoordeeld, kwam doordat de strekking tijdens de belichtingsperiode altijd zo’n 5 cm per internodium was. De belangrijkste reden voor het realiseren van meer strekking was het wisselen van hoofdras naar Gina. Daarnaast is er wat aan de bemesting veranderd, waardoor er meer kalium en nitraat werd opgenomen, wat ook positief voor de groei is.

Betere bladkwaliteit
Zoals gezegd is de nieuwe proef op 23 september geplant. Het hoofdras is net als vorig jaar Gina. Daarnaast staan er nog verschillende kleine proefvelden met door de participerende veredelingsbedrijven geselecteerde rassen. En er staan vier goten met het ras 35-BR1406 RZ. Laatstgenoemde ras viel vorig jaar op door zijn hoge productie. De planten staan dit jaar in één tralie onder hetzelfde rood/groen/blauwe full LED spectrum plus 20% verrood als vorig jaar. In twee tralies staan de planten onder een nieuw wit full LED spectrum met een hoger aandeel blauw en groen licht plus 9% verrood. Laatstgenoemde spectrum gaf in een spectrumproef, uitgevoerd in klimaatcellen bij Plant Lighting, een betere bladkwaliteit, meer verdamping en een betere huidmondjes geleidbaarheid. Naast dat er een verandering is in het spectrum, is de maximale belichtingsduur ook met twee uur verkort, van achttien naar maximaal zestien uur per dag. Dit gaf in dezelfde spectrumproef ook een verbetering van het resultaat. Een laatste verandering ten opzichte van vorig jaar, is dat er geen minimum buis meer wordt ingezet, maar alleen op warmtevraag wordt verwarmd.

Vruchten wegdunnen
De planten stonden er eind week 46 acht weken in. Het gewas staat de hele periode tot nu toe iets meer in balans dan vorig jaar. De koppen zijn minder sterk en de bloemen zijn ook wat minder sterk. In week 41 is de eerste zetting toegelaten op het eerste oksel boven de splitsing. Op beide stengels (we telen een 2-stengel systeem) is een vrucht aangehouden. Vanaf het tweede oksel mag er in principe iedere week maar op één van de twee stengels een vrucht blijven zitten. Om dit in goede banen te leiden, moeten er regelmatig vruchten worden weggedund. Op deze manier loopt de plantbelasting langzaam op naar een maximum die we in de winter toelaten van 28 vruchten per m2. Op dit moment zitten we op 29 vruchten per m2 bij een maximale belichtingsduur.

Etmaaltemperatuur
Van de vruchten die in week 41 zijn gezet, is deze week één vrucht per plant groen geoogst, om de energievraag daar wat te verlagen, zodat de zetting regelmatig door kan gaan. Doordat er twee uur per dag minder wordt belicht dan vorig jaar, is de hoeveelheid PAR-licht die beschikbaar is voor de planten, onder gelijke buitenomstandigheden lager dan vorig jaar. Hierdoor zal er ook een iets lagere etmaaltemperatuur moeten worden gerealiseerd. Dit gebeurt gedeeltelijk al doordat de lampen de kas twee uur minder opwarmen, maar de ingestelde stooktemperatuur staat ook een fractie lager dan vorig jaar. De etmaaltemperaturen die de afgelopen week zijn gerealiseerd liggen met 22,50C, ongeveer 0,50C lager dan vorig jaar.

Zetting regelmatig
Tot nu toe staat het gewas er gezond bij. De groei is goed. De zetting verloopt regelmatig. De wortels zien er goed uit. Alle ingrediënten zijn tot nu toe aanwezig om weer een stap te maken. Op naar de 45 kg klasse 1 per m2!

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en is gefinancierd door het programma Kas als energiebron, het innovatie- en actieprogramma  vanuit het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland., Daarnaast leveren de gewascoöperatie paprika, , Enza Zaden, Rijk Zwaan, de Ruiter Syngenta, Signify , Ludvig Svensson en Nivola een bijdrage

Meer nieuws