Totaalconcept tomaat: de laatste weken

Henk Kalkman (Delphy)

De laatste loodjes in het project ‘totaalconcept duurzame belichte tomatenteelt’ zijn aangebroken. De wekelijkse BCO is tijdelijk opgeschort in verband met risico’s door virus besmettingen in de tomatenteelt. Jammer want daardoor missen we de wekelijkse praktische input van de begeleidende telers. De teelt loopt naar het einde; half juni is de laatste zetting en eind juli begint de teeltwissel. De productie zit in week 20 op 65 kg/m2.

Focus op schermen
Voor het zover is hebben we nog een interessante periode te gaan. De focus is nu op het gebruik van het Harmony scherm in combinatie met het hybride watergiftsysteem. Het scherm zorgt dat de piek van het zonlicht weg geschermd wordt. De reactie op het klimaat en de groei wordt gemonitord. We gaan de komende periode kijken naar de te gebruiken setpoints: Nu wordt bij een instraling van meer dan 700 watt het scherm gesloten. PAR metingen geven wel aan dat het lichtniveau ter hoogte van de kop van het gewas met ± 30% zakt, maar bij een instraling van 800 W/m2 betekent dit nog steeds ruim 1000 µmol/m2/s op gewasniveau. Met het scherm hopen we vocht en CO2 in de kas beter op peil te houden en om dit goed te toetsen hebben we een aantal mooie dagen nodig. Met fotosynthese metingen op verschillende hoogtes in het gewas krijgen we meer duidelijkheid over het effect hiervan. Een andere uitdaging is de kwaliteit van de laatste trossen goed te houden; ook hierin kan het scherm een belangrijke bijdrage leveren.

Warmte oogst
Gedurende de nacht wordt gewerkt met een combinatie van energiescherm en donkerdoek om uitstraling te voorkomen. Ook wordt in deze periode nog wat warmte geoogst d.m.v. ontvochtigen. De actieve ontvochtiging geeft veel nieuwe mogelijkheden voor het schermgebruik ook in de komende periode. Koeling kan dan ook ingezet worden gedurende de nacht waarbij de schermen de warmte buiten moeten houden.

Sturen op EC
In de proef wordt gewerkt met een klein substraatvolume en een snel reagerend  watergeefsysteem. De EC gift wordt nu sterk verlaagd op instraling 5 naar 2. In de laatste metingen zien we de eerste positieve reactie op het droge stof gehalte van de vruchten. Dit loopt niet op in lichtrijke weken.
De groei van het gewas is vrij stabiel over de laatste 7 weken; bladkwaliteit is voldoende maar niet supersterk. Er is gesnoeid op maximale productie en dit laat het gewas ook zien. We hebben tot dusver veel kennis opgedaan in het project en willen het teeltsysteem komend seizoen hiermee verder optimaliseren.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron vanuit LNV, Saint Gobain Cultilene, Ludvig Svensson, Hortilux, Hoogendoorn Growth Management, Van Dijk Heating en Wireless Value en uitgevoerd door Delphy, Groen Agro Control en Wageningen University & Research.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws