Resultaten paprikaproef sluiten aan bij principes HNT

In 2016 zijn bij Delphy en bij Wageningen University & Research in Bleiswijk demonstraties uitgevoerd met paprika volgens Het Nieuwe Telen. Van de proef bij Delphy is nu het eindrapport beschikbaar.

De proefteelt met paprika - cultivar Maranello - bij Delphy had twee belangrijke doelen: enerzijds telen met dubbel scherm om uitstraling en klimaatschokken te voorkomen. Anderzijds was het doel het warmteverbruik te beperken tot maximaal 20 m³/m².

De productie kwam op een normale tijd op gang. De plantbelasting is de hele teelt relatief hoog gebleven. Dit heeft tot gevolg gehad dat de vruchten in de tweede helft van de teelt relatief klein bleven. De productie gemeten in de kas kwam op 35.8 kg.m⁻² met een gemiddeld vruchtgewicht van 189 gram.

Het gasgebruik kwam uit op 16.9 m³.m⁻². De etmaaltemperatuur is gemiddeld op 20⁰C + 2 ⁰C/1000 J.cm⁻².dag⁻¹ gehouden, bij een gewas dat belast is met vruchten.

Er zijn twee schermdoeken gebruikt. Een Luxous 1147 FR scherm is 4614 uur en een Luxous 1547 D FR scherm is 4186 uur 100% gesloten geweest op een totale teeltduur van 8375 uur.

Uit de metingen met een netto stralingsmeter bleek dat er door het intensieve schermdoek gebruik vrijwel geen momenten zijn geweest met een hoge netto straling van het gewas naar de kas. Onder de doeken is voor luchtbeweging gebruik gemaakt van nivolatoren, die een lichte luchtbeweging in het bovenste deel van het gewas realiseren.

Er is vrijwel geen binnenrot gevonden in vruchten die een week bewaard waren.

De resultaten van dit experiment sluiten goed aan bij de gedachten van Het Nieuwe Telen over plantbalans en het effect van uitstraling op het gewas.

Kijk ook eens naar de uitstralingsmonitor en naar de weblectures, bijv. nummers 5, 10 en 11.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer nieuws