Rapport: Hoe kunnen we beter gebruik maken van gegevens uit geothermieputten?

Om injectie en productie van aardwarmteputten te verbeteren en om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de geothermische reservoirs, is het van groot belang om zoveel mogelijk informatie te halen uit de gegevens die routinematig worden verzameld bij het boren van geothermischeputten.

PanTerra Geoconsultants heeft in het kader van de Kennisagenda Aardwarmte in dit onderzoek geïnventariseerd welke geologische data standaard beschikbaar komt gedurende een boring van een aardwarmteput. Op basis daarvan is onderzocht welke technieken en methodes zijn toe te passen op die beschikbare data om meer informatie te verkrijgen over het reservoirgesteente en de deklagen boven het reservoir.

De data die is verkregen tijdens het boren van een put, komt van cuttings (boorgruis; gesteentefragmenten die naar boven komen bij het boren), boorparameters, logs en puttesten. Uit dit onderzoek blijkt dat cuttings de meest veelbelovende bron van data te zijn voor verder onderzoek, mede omdat ze als enige directe informatie over de ondergrond bieden en standaard naar het oppervlak komen.

Een standaard procedure is dat cuttings worden verzameld en geanalyseerd op de boorlocatie om de lithologie te kunnen documenteren. Onderzocht is welke extra analyses het beste op de cuttings kunnen worden uitgevoerd en welke potentiele problemen deze analyses op zouden kunnen lossen. De analyses die op cuttings kunnen worden uitgevoerd, focussen op de compositie van het gesteente, de reservoirkwaliteit, ouderdom en stratigrafie (afzettingsmilieu). Ook kan informatie worden verkregen over het effect van de boorspoeling op de productiviteit en injectiviteit van een put. Welke analyse of combinatie van analyses het beste uitgevoerd kan worden is afhankelijk van de probleemstelling en de kwaliteit van de cuttings. 

Het rapport is een leidraad voor operators in de geothermie. Het beschrijft  de methodes die beschikbaar zijn om cuttings en andere data verder te analyseren en welke problemen of vraagstellingen hiermee kunnen worden opgelost.

Het project is uitgevoerd door Panterra en is tot stand gekomen in het kader van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van Economische Zaken, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Het eindrapport van het project beschikbaar via onderstaande link.

Meer nieuws