Openstellingen 2019 EHG MEI en RNES bekend

Op 11 december zijn de openstellingen voor 2019 gepubliceerd van een groot aantal regelingen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Voor de glastuinbouw zijn de volgende regelingen van belang.

(ook andere regelingen kunnen wellicht mogelijkheden bieden)

  • Regeling investeringen in energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

1-26 april 2019; Beschikbaar budget € 6,9 mln.
Bekijk de website van RVO voor meer informatie over de regeling (openstelling 2018)

  • Regeling Marktintroductie Energie Innovaties (MEI)

1-12 mei 2019; Beschikbaar budget € 5 mln.
Bekijk de website van RVO voor meer informatie over de regeling (openstelling 2018).

De openstellingen van de EHG en de MEI zijn kort op elkaar om bij eventuele onderuitputting het budget in de andere regeling te kunnen benutten.

  • Garantieregeling risico’s dekken voor aardwarmte (RNES)

1 april 2019 – 30 maart 2020; Beschikbaar budget € 47,9 mln voor reguliere aardwarmte en € 18,7 voor ultradiep. Dit sluit aan op de nog lopende openstelling t/m 30 maart 2019.
Bekijk de website van RVO voor meer informatie over de regeling (openstelling 2018).

De officiële publicatie in de Staatscourant treft u hier.

Meer nieuws