Onderzoek naar klimaatneutrale teelt van groene planten

De teelt van groene potplanten wordt gekenmerkt door het jaarrond aanhouden van ‘kamertemperaturen’ bij lage lichtintensiteiten. In de winter echter is er minder licht beschikbaar, terwijl de temperatuur relatief hoog wordt gehouden. De tempera-tuur/lichtverhouding is in deze situatie niet optimaal en de groei vertraagt of komt tot stilstand.

Een belangrijke stap die moet worden gemaakt, is het aantonen dat het toelaten van meer natuurlijk licht de temperatuur/lichtverhouding beter in balans houdt. Hierdoor kan de plant door blijven groeien. In maart kon de proef van Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw worden bezocht en werden ook de eerste resultaten toegelicht en besproken.

Extra licht positief
Het onderzoek wordt uitgevoerd met Schefflera, Calathea en Alocasia. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een energiezuinig teeltconcept gebaseerd op het nieuwe telen, met een hoge lichtbenutting. Om het effect van extra licht toelaten te simuleren, wordt er in de proefafdeling bijbelicht (ca. 0,9 mol). Dit komt ongeveer overeen met het extra licht in moderne kassen. De Winterlichtkas (een nieuw kasconcept dat 10% lichtwinst oplevert) is daarbij het uitgangspunt. Het extra licht is in ieder geval positief voor de Schefflera. In de klimaatneutrale afdeling waren de planten ca. 36% langer en hadden ca. 67% meer bladmassa.

Hogere temperatuur
De proef loopt door tot eind april. Calathea en Alocasia blijven staan en met Schefflera wordt een nieuwe ronde gestart. Met meer natuurlijk licht is ook een hogere temperatuur aan te houden. Aan het einde van de proef wordt het energieplaatje uitgerekend en wordt duidelijk of en hoeveel energie er is bespaard.

Het project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws