Nieuw concept semigesloten kas

Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten Kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Dat is de conclusie van onderzoek van WUR Glastuinbouw naar dit systeem. Uit het onderzoek blijkt dat het systeem  25 tot 30% energiebesparing realiseert, tegen lagere kosten dan de vorige generaties semigesloten kassen.

Het Next Generation systeem is gebaseerd op ontvochtiging en warmteverzameling op een koelblok. Tuinders kunnen de techniek zonder grote aanpassingen in hun teeltstrategie toepassen. De terugverdientijd is bij de gasprijs van 30 cent ruim 7 jaar.

De ontwikkeling van de (semi)gesloten kas in de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is om kassen met inzet van overtollige warmte uit de zomer voor een belangrijk deel met duurzame energie te verwarmen. Een besparing van zo’n 30% is daarbij goed mogelijk. Toch heeft de techniek niet doorgezet, behalve bij de gewasgroepen waar echt gekoeld moet worden, zoals phalaenopsis en freesia. Dat komt door de hoge kostprijs van een semigesloten kas doordat in de oudere varianten van het gesloten kas concept altijd sprake was van een gesloten, en een niet gesloten fractie. Daarom waren er steeds twee teeltstrategieën nodig, wat onwenselijk was.

Minder koelvermogen
In de ontwerpfase van de Next Generation Semigesloten Kas is uitgegaan van minder koelvermogen, Dat maak het mogelijk om de installatie vooral als ontvochtigingsinstallatie te gebruiken. Het systeem richt zich vooral op het gesloten houden van de kas in de winter, in plaats van het sluiten van de kas in de zomer. Het koelvermogen ligt rond de 50 W/m².

Het concept is bij een tuinder getest. Uit berekeningen bleek dat de warmtevraag van 40 m³ aardgas per m² per jaar door de warmtepomp kon worden teruggebracht naar 30 m³/(m² jaar). De kleine koelcapaciteit leidde tot een groot aantal equivalente vollast draaiuren. Alle componenten in het systeem worden intensief gebruikt, waardoor de kapitaalkosten afnemen.

Ontvochtiging en warmteverzameling kan ook plaatsvinden door kaslucht in contact te brengen met een hygroscopische zoutoplossing. Het energiebesparingspotentieel daarvan ligt waarschijnlijk iets hoger, maar of de economische parameters ook verbeteren hangt helemaal  af van de prijs van de regenerator (de machine waarmee het met water verdunde zout weer ingedikt moet worden).

Onderzoeksrapport 'De Next Generation  Semigesloten Kas'

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en het programma Kas als Energiebron.

Meer nieuws