Lichtkleur beïnvloedt bladkwaliteit en productie bij alstroemeria

Anja Dieleman en Kees Weerheim (Wageningen University & Research)

De lichtkleur beïnvloedt bladkwaliteit en productie bij alstroemeria, maar het is nog moeilijk een optimaal spectrum te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk in het Innovatie- en Demonstratiecentrum LED belichting (IDC LED) in Bleiswijk.

In het project 'LED licht bij zonlicht' wordt onderzoek gedaan naar het beste lichtspectrum voor verschillende gewassen. In het IDC LED kunnen planten geteeld worden op tafels onder (bijna) ieder gewenst lichtspectrum. Er werd geteeld onder winterse condities, waarbij ongeveer 80% van het licht van de lampen komt en 20% van de zon.

Effect op bladkwaliteit en productie
In september 2018 zijn twee rassen alstroemeria (Forza en Noize) in potten geplaatst onder zeven verschillende lichtspectra, die verschilden in verhoudingen blauw, groen, rood en verrood licht. Al snel na het inzetten van de lichtbehandelingen waren de eerste effecten op het gewas zichtbaar. Er waren duidelijke verschillen te zien in taklengte en plantopbouw, bladkleur, bladkwaliteit en productie. Bij het ras Noize waren de bloemtakken het langst in de behandelingen met verrood licht. De bladkwaliteit was het beste in de behandeling met 75% rood licht en kleine aandelen blauw, groen en verrood licht. Het aantal geoogste bloemtakken daarentegen was het hoogst in de behandeling waarbij wit licht met een hoog aandeel verrood licht werd gegeven. Vergelijkbare resultaten werden gevonden bij het ras Forza, al waren de planten van dat ras nog jong toen de proef begon. Hierdoor konder minder takken worden geoogst. Uit deze resultaten blijkt dat er niet makkelijk een spectrum is te kiezen dat het op alle vlakken beter doet dan de andere spectra. Effecten van de verschillende spectra op aantal geoogste takken, bladkwaliteit en takopbouw verschillen daarvoor te veel.

Keuze spectrum
Toch moest op basis van deze resultaten een keuze gemaakt worden voor het LED licht spectrum voor de alstroemeriateelt in het project Alstroemeria: Teelt van de toekomst, dichtbij. Daar is ook gekozen voor goede bladkwaliteit: Een spectrum dat voor 70% uit rood licht bestaat, met daarnaast ongeveer gelijke aandelen blauw, groen en verrood licht. In de praktijk betekent dat dat er twee bestaande typen LED modules in een proef gecombineerd zijn om dit spectrum te krijgen. In deze proef worden productie en takkwaliteit van planten onder dit spectrum vergeleken met een SON-T belichte referentieteelt. De eerste resultaten daarvan komen komend jaar beschikbaar.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage in de lampen en de aansturing daarvan van Signify.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws