Leercurve in aardbei versnellen met doordragers

Peter Geelen (Plantmonitoring.nl)

Sinds maart wordt in een kleine afdeling bij het Improvement Centre in Bleiswijk in een oriënterende proef een doorbraak geforceerd voor het telen van doordragers. In een vorige aardbeienproef in 2019 lieten verse planten verrassende resultaten zien die naar meer smaakten. In de proef van dit jaar is de ultieme doelstelling om aardbeien in balans te telen.

Wat bij een junidrager niet kan, proberen onderzoekers nu wel te realiseren bij een doordrager, namelijk een constante verhouding tussen zetting en oogst, aanleg van vruchten en aanleg van blad, wortelgroei en bovengrondse groei.

Constante koers basis voor kennisontwikkeling
Om dit te bereiken wordt een constante koers gevaren, waardoor het gewas zijn balans kan laten zien en de beperkende factor kan worden ontdekt. Alleen een constante koers kan in volgende teelten worden herhaald en/of verbeterd. Om de koers ook werkelijk consistent te kunnen varen, is een teeltplan opgesteld om het gewas onder alle omstandigheden in balans te houden. Beginpunt vormt een planning van het verloop van de zetting en plantbelasting, die wordt gerelateerd aan de te verwachten lichtsom gebaseerd op het langjarig gemiddelde. Direct in verband hiermee staat een vaste verhouding tussen de dagelijkse gerealiseerde lichtsom (aanmaak van assimilaten) en de etmaaltemperatuur (verbruik van assimilaten).

LAI als beperkende factor voorkomen
De late start van de proef in maart maakt de uitvoering er niet gemakkelijker op. Maar de eerste slag is geslagen. Zorg bestond over voldoende bladontwikkeling, de basis om het licht efficiënt te benutten. Ondanks de zeer hoge instralingen, weken achter elkaar, staat er een LAI die bijna de 3 heeft bereikt. Deze vegetatieve ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden doordat de plantbelasting niet sterk steeg in een heel korte tijd. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat deze vegetatieve sturing heeft plaats gevonden op basis van de assimilatenbalans, ondanks een hoge vochtonttrekking door een continu hoge instraling.
Dit is een van de achtergronden van de sturing van de plantopbouw via een constante RTR (Ratio Temperature Radiation) en gelijkmatig zettingspatroon. De uitdaging voor de komende weken is om de RTR bij stijgende buitentemperaturen constant te houden. Als het lukt om doordragers in balans te houden, betekent dat een doorbraak die de weg vrijmaakt voor een duurzame aardbeienteelt in een groeiende markt, zowel voor onbelichte als belichte teelten van aardbeien.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma voor energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw van het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Ook toeleveranciers en telers zijn medefinancier van dit project.

Meer nieuws