Laatste jaar SDE+: kansen voor biomassa en laagwaardige warmte nog niet opgenomen

Piet Broekharst (Glastuinbouw Nederland), Jeroen Larrivee (BlueTerra)

In de recente kamerbrief zijn de details van de SDE+ 2019 bekend gemaakt. Over de gehele linie zijn de tarieven iets verlaagd. De grootste verlaging zit in de categorieën zonne-energie in verband met de grote prijsdalingen aldaar. De grootste wijzigingen zitten in de categorieën biomassa. Er zijn nieuwe categorieën toegevoegd en de basisbedragen zijn iets verlaagd.

De regeling gaat in 2019 voor het laatst open en wordt in 2020 vervangen door de SDE++. De eerste ronde opent op 12 maart en kent een budget van 5 miljard euro. Naar alle verwachting volgt in oktober een tweede ronde van eveneens 5 miljard euro.

Teleurstellend is dat enkele opties met lage temperatuur warmte niet zijn opgenomen. Daarvoor kondigt minister Wiebes een nader onderzoek aan om te bezien hoe dit in 2020 alsnog ingevuld kan worden.

Houtketels
De warmtestaffel voor houtketels groter dan 5 MW is aangepast: de laagste staffel wordt nu 4.500 vollasturen in plaats van 5.000 vollasturen. Dit is gunstig voor tuinders, die vaak de 5.000 vollasturen niet halen. De basisbedragen zijn verlaagd van 50 €/MWh naar 49 €/MWh. Het correctiebedrag blijft 90% van de TTF gasprijs. Met deze beperkte wijzigingen blijft de business case in veel situaties voldoende, mits er veel draaiuren kunnen worden gemaakt. Voor ketels kleiner dan 5 MW is het basisbedrag verlaagd van 55 €/MWh naar 53 €/MWh.

Er zijn twee nieuwe categorieën ingevoerd: ketel op houtpellets groter dan 10 MW voor stadsverwarming, en een houtketel op B-hout van minimaal 5 MW. Met name de eerste lijkt erg interessant, met een basisbedrag van 65 €/MWh en een correctiebedrag van 14 €/MWh. Het is nog niet bekend wat er precies met ‘stadsverwarming’ wordt bedoeld, maar naar verwachting komen warmtenetten waar in ieder geval woningen op zijn aangesloten hiervoor in aanmerking.

Vloeibare brandstoffen
Voor vloeibare brandstoffen is het basisbedrag verlaagd van 73€/MWh naar 72 €/MWh. Er is geen correctie ingevoerd als compensatie van de accijns die van toepassing is op een deel van de vloeibare brandstoffen.

Geothermie
Voor geothermie is het basisbedrag verlaagd van 53 €/MWh naar 52 €/MWh. Net als vorig jaar is het mogelijk om subsidie te krijgen op de uitbreiding productie-installatie met tenminste één aanvullende put. Het basisbedrag voor de categorie ‘diepe geothermie’ is verhoogd naar 67 €/MWh, maar er moet daarvoor wel een diepte van 4.000 m worden bereikt (was 3.500 m). Ondiepe geothermie is niet opgenomen.

Zonnepanelen
In 2018 zijn de prijzen van zonnepanelen voor stroomopwekking met meer dan 30% gedaald. Dit heeft geleid tot een daling van de systeemkosten van circa 20%. De SDE+ is daarom wederom fors verlaagd: van 106 €/MWh naar 93 €/MWh. De business case van systemen groter dan 1.000 m2 is nog steeds voldoende. Voor zonnewarmte zijn de tarieven verhoogd naar 98 €/MWh. Dit kan in sommige gevallen in de glastuinbouw een mooie business case opleveren.

Afgekeurde nieuwe technieken
Helaas zijn de volgende technieken vooralsnog niet opgenomen in de SDE+ 2019: aquathermie, daglichtkas, ondiepe geothermie, geothermie voor de gebouwde omgeving (van belang voor doorontwikkeling geothermie) en warmte uit compostering. Glastuinbouw Nederland (voorheen LTO Glaskracht Nederland) gaat hierop aandringen bij de politiek om dit alsnog in 2019 op te nemen. Een aantal nieuwe projecten kunnen hierdoor voorlopig niet uitgevoerd worden, een gemiste kans in de energietransitie waarbij alle opties nodig zullen zijn.

Meer details vindt u in de kamerbrief. Heeft u interesse in biomassa, zonnepanelen of aardwarmte? Wacht niet te lang en vraag het in 2019 nog aan.

Meer nieuws