Impressie Kennisbijeenkomst Aardwarmte 8 december

Op 8 maart jl. vond een openbare bijeenkomst plaats van de Kennisagenda Aardwarmte. Vier projecten werden toegelicht. De presentaties vindt u onderaan dit bericht.

Resi Veeningen (Panterra Geoconsultants) liet zien dat met name de analyse van de cuttings waardevolle extra informatie kan leveren voor zowel de exploratie van nieuwe putten als de bedrijfsvoering van de betreffend bron. Guido Bakema (IF Technology) ging in op de mogelijkheden van aardwarmtesystemen met één boorgat. Van de drie beschreven systemen verdient het aanbeveling om de zgn. monobron technisch en economisch verder uit te werken. Het gaat dan om wat kleinschaligere toepassingen dan het gebruikelijke doubletsysteem.

Maurice Hanegraaf (TNO) gaf een interessante inkijk in onderzoeksactiviteiten van TNO op het gebied van geothermie, ook internationaal. Ton Noordervliet (Newell Engineering) sloot de middag af met een analyse in welke gevallen ‘dunnere’ en daardoor goedkope putten zinvol kunnen zijn. In bepaalde gevallen kan een slim-hole ontwerp een goede optie zijn voor ultradiepe geothermie exploratie.

Aan de bijeenkomst namen zo’n 60 personen deel. Binnenkort worden wederom enkele projecten afgerond en volgt weer een kennisbijeenkomst. Houd de agenda in de gaten!

Presentaties

De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Lees meer over de projecten via onderstaande links.

Meer nieuws