Gerbera in Kas2030: goede productie, maar puzzel bij gewasbescherming en energie

Arie de Gelder (WUR)

Met de begeleidingscommissie voor de gerberaproef in de fossielvrije en emissiearme Kas2030 zijn in januari de resultaten over 2020 besproken. De productiecijfers voor Rich en Kimsey, respectievelijk 617 en 852 stuks/m2 met takgewichten van 27 en 20 gram bij een lengte van 50 cm zijn goed. De teelt in de kas bij Wageningen University & Research in Bleiswijk vond plaats onder een belichtingsintensiteit van 200 μmol.m⁻².s⁻¹ LED, waarmee in de winter minimaal 9 mol/PAR.m2 werd gerealiseerd.

Dit is een intensiteit die in de praktijk nog weinig voorkomt. Voor de belichting is 115 kWh/m2 aan stroom gebruikt. Het etmaaltemperatuur is gestuurd op basis van een vaste verhouding tussen lichtsom per dag en temperatuur van begin dag tot begin dag (lampen aan). In de donkerperiode wordt dan de nachttemperatuur geregeld naar wat nodig was op basis van de gerealiseerde lichtsom. In de zomer en vooral in de hittegolf in augustus was de temperatuur gemiddeld hoger dan gewenst. De hittegolf leidde tot een dal in de productie. De rest van het jaar ging het echter zeer goed.

Gewasbescherming
In de BCO is ook teruggekeken op de gewasbescherming. Er moest voor meeldauw 24 keer chemisch worden gecorrigeerd, ondanks de inzet van 3 * 5 uur per week zwavel. Deze correcties verstoorden iedere keer de biologische bestrijding van plagen. Ondanks dat is er geen chemie nodig geweest voor beheersing van trips, echinotrips, wittevlieg en mineervlieg. Voor luizen is twee keer gecorrigeerd met Teppeki. De grootste plaag was in september de aanval van Turkse mot. Die is bestreden met twee chemische correcties Nocturn en zeven keer het biologische middel Dipel. De aanpak van de gewasbescherming volgens de benadering van ‘standing army’ vraagt om alert reageren op plagen en een goed zicht op de aanwezigheid van de nuttige predatoren.

Water en bemesting
Voor water en bemesting is de teelt in Kas2030 vrijwel emissieloos uitgevoerd. Alleen bij storingen op de substraatunit is nog een deel voedingsoplossing ongebruikt geloosd. Ziekten en plagen, of ophoping van elementen was geen reden om voeding te lozen.
Een laatste puzzel voor kas2030 is de energiebalans van de kas. Naast de elektriciteit voor belichting is er elektriciteit gebruikt voor de warmtepomp om te ontvochtigen. In 2020 is meer energie verzameld met ontvochtigen dan voor de verwarming van de goed geïsoleerde kas nodig is. Een overschot aan warmte betekent dat er te veel elektriciteit voor vochtbeheersing is gebruikt. Hier is een optimalisatie mogelijk.
Er is in het afgelopen jaar een goede teelt in Kas2030 uitgevoerd, waarin de onderzoekers nieuwe inzichten hebben opgedaan voor de teelt en gewasbescherming van gerbera onder LED-belichting.

Meer nieuws