Fossielloze demo’s 2021 Demokas2030

Beschrijving

Doel
Demonstratie van fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera). Daarnaast wordt er ook zoveel mogelijk geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder emissie van water en nutriënten. Telers krijgen handvatten hoe er fossielvrij kan worden geteeld en hoe dit samengaat met hergebruik van water en nutriënten en zo min mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Projectbeschrijving
De Demokas 2030 op het IDC in Bleiswijk is nu ruim een jaar vol op stoom.  De focus zal liggen op het middensegment qua energieverbruik in de sierteelt. Dit mede omdat in het hele pallet aan teelten deze nog minder aandacht hebben gekregen in het onderzoek.
De kas is zodanig opgezet dat deze aan de eisen voldoet voor een duurzame fossielloze teelt. Deze eisen omvatten toepassing van HNT, maximalisatie van benutting van natuurlijk- en kunstlicht, een nul-emissie van water en nutriënten en een volledig fossielvrije energetische invulling. Energetisch is de kas dan ook opgezet volgens het concept van de (all electric) Next generation semi gesloten kas met een warmtepomp die zijn warmte haalt uit de ontvochtiging van diezelfde kas. Het watersysteem is volledig gesloten opgezet met 100% recirculatie. Vanwege het demonstratiekarakter zijn alle systemen uitgerust met uitgebreide meetsystemen. Dit om de energie en vochtbalans van de afdelingen op te kunnen stellen. Alle energiestromen, zowel naar ieder afzonderlijk verwarmings- of koelnet (ook van de ontvochtigingsunit) als naar de belichting en warmtepomp, worden apart gemeten, evenals de waterstromen (gift en drain, condens dek, condensaat uit lbk). Hiermee is het mogelijk de water en energiebalans van de kas/teelt op te stellen.

In het algemeen verloopt de teelt goed en blijven er uitdagingen, met steeds weer terugkerende onderdelen:

  1. Kwaliteit van uitgangsmateriaal (aardbei, freesia en potanthurium); er komen met het uitgansmateriaal te veel problemen mee (ziekten en plagen), die vervolgens weer met veel moeite moeten worden opgelost, waardoor helaas ook chemisch ingegrepen moet worden.
  2. Wat heeft het gewas (freesia en in mindere mate aardbei en potanthurium) nu in welke fase van de teelt nodig (licht, temperatuur) Als resultante hiervan wordt ook de inzet van energieresources (warmte en elektriciteit ) sterk beïnvloed (Aardbei, Freesia, potanthurium).
  3. Teeltsysteem (gerbera en freesia) zijn vatbaar voor verbetering waarbij het bij gerbera meer om optimalisatie betreft, o.a. reductie meeldauwdruk en bij freesia het gesloten telen los van de ondergrond, maar daar blijft vooralsnog een grote energetische input benodigd in het ontsmetten van het substraat.

In de vervolgteelten zal op deze uitdagingen worden gefocust.

Projectnummer 20171
Startdatum 01-01-21
Einddatum 31-03-22
Afgerond Nee
Budget €1.109.309
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer