Freesia in de demokas 2030: mooie brede planten

Arca Kromwijk (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

Op 26 april zijn in de demokas acht verschillende freesiarassen geplant in één van de vier afdelingen van 300 m2 in de demokas. De demokas heeft tot doel de emissies van CO2, water en gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. De waterzijdige sluiting van het systeem is bereikt door in met folie afgedichte bakken in de grond, gevuld met zand te gaan telen. Daardoor is het mogelijk 100% van het drainwater op te vangen en te recirculeren. De knollen zijn snel en goed geworteld in dit verse substraat. Met de bodemkoeling zijn de gewenste lage temperaturen voor de bloei inductie goed gerealiseerd en inmiddels is 0,5 tot 5 cm bloemstengel aangelegd afhankelijk van de cultivar.

Diffuus glas
Opvallend in de discussies met de BCO-leden is de mooie brede plantvorm en de hoeveelheid licht die wij in deze lichte kas met diffuus glas toelaten. Onderdeel van de teeltstrategie is ook om met een forse lichtsom temperatuur som verhouding te werken; Bij 4 mol zo’n 9oC en bij 17 mol ca. 18.5oC als etmaaltemperatuur. Voor ieder mol extra licht verhogen we de etmaaltemperatuur met 0.7oC, tot een maximum etmaaltemperatuur van 23oC. De verneveling helpt dan goed om het vochtniveau op acceptabele niveaus te houden.

Biologische bestrijding
De gewasbescherming, of beter gezegd het hanteerbaar houden van de plagendruk, kent vele uitdagingen. Als onderdeel van het emissiearm telen krijgt de inzet van natuurlijke vijanden zo lang mogelijk voorrang boven de inzet van chemische middelen. Op dit vlak is nog veel te leren en de eerste ervaringen zijn niet verkeerd, hoewel geduld in deze een schone zaak is. Na het inzetten van biologische vijanden is er niet 1, 2, 3 een evenwicht, dat kost nu eenmaal tijd. Voor de luis zijn vorige week extra galmuggen (Aphidoletes) en sluipwespen (Aphidius matricariae en Aphidius ervi) uitgezet en de parasitering van de luis begint nu toe te nemen. De trips druk blijft tot dusver onder controle door het preventief inzetten van de roofmijten (Macrocheles robustulus), Neioseiulus cucumeris, Stratiolaelaps scimitus (Hyposaspis miles) en Amblyseius swirskii.

Open dag
Kortom; het begin is er en met een week of 7 staat de oogst voor de deur. Tegen die tijd hopen we dat er een goede productie en goede kwaliteit bloemen op staat en een interessante open dag georganiseerd kan worden voor het freesiavak.

De demokas 2030 is gefinancierd vanuit het progamma Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. In de freesia proef participeren de gewascommissie Freesia en knollen leveranciers van den Bos flowerbulbs, Penning Freesia en P. Hofland bv.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws