Elf onderzoekers aan de slag met led belichting

In het onderzoeksprogramma Led it be 50% zijn acht onderzoekers gestart om verdiepende kennis te verkrijgen hoe planten reageren op led belichting. Drie onderzoekers moeten nog beginnen.

Eind april zijn de onderzoekers op bezoek geweest bij een aantal praktijkbedrijven om een goede aansluiting met de praktijk te houden. Daarnaast was het doel om elkaar te informeren over de voortgang en het uitwisselen en bediscussiëren van ideeën en resultaten tussen de individuele projecten. Als eerste onderdeel van het project zijn zo'n 40 genotype tomaat opgekweekt bij verschillende lichtkleuren. Hieruit kwam naar voren dat er grote genetische variatie is voor hoe planten reageren op licht.

Het programma bestaat uit drie onderzoekslijnen rondom veredeling, plantfysiologie en modelering en integratie. Het doel is om veel verdiepende kennis te krijgen over o.a. de invloed van LED op plant-water relaties, plant ontwikkeling, assimilatenverdeling en plantweerbaarheid. Daarnaast wordt gewerkt aan de optimale lichtverdeling over het gewas. Alle kennis wordt uiteindelijk geïntegreerd in een beslissingsondersteunend model om energiezuinig te kunnen belichten. Het onderzoek wordt gedaan met tomaat als voorbeeldgewas. De verwachting is dat met deze kennis uiteindelijk 50% op energie bespaard kan worden met minimaal behoud van productie op een economisch rendabele manier.

Wageningen Universiteit werkt in dit project samen met de universiteiten in Utrecht, Leiden, Delft en Eindhoven. Ook LTO Glaskracht Nederland, Philips, plantenveredelaars RijkZwaan, Nunhems en Bejo, automatiseringsbedrijven HortiMax en B-Mex, opkweekbedrijven Van der Lugt Plantenkwekerij en Westlandse Plantenkwekerij en onderzoeksinstituut Wageningen UR Glastuinbouw.

Dit project is mede-gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Naast genoemde bedrijven is STW de hoofdfinancier.

Lees via onderstaande link meer over het project.

Meer nieuws