Eindwaarnemingen potplanten Daglichtkas

Filip van Noort

In week 13 is in de Daglichtkas in Bleiswijk  een proef gestart op 500m2. De onderzoekers streven naar  lichtniveaus  van 10 mol, 7,5 mol en 4 mol. Er zijn kooien gemaakt waarmee 30 en 60 % van het licht weggenomen  wordt. De proef wordt uitgevoerd met diverse potplanten; het hoofdproduct is Spathiphyllum; andere planten zijn Ficus lyrata Bambino, Nephrolepis, Asplenium, Calathea, Dieffenbachia, Cambria, Cymbidium, Dendrobium, Oncidium en twee Bromeliasoorten (Guzmania en Vriesea) . Van elk soort wordt onderzocht hoe de plant presteert bij de drie lichtniveau’s. 

Onderzoeker Filip van Noort van Wageningen UR Glastuinbouw gaat in op de recente waarnemingen in de proef.

"Aan het begin van de vorige maand zijn de eindwaarnemingen gedaan aan verschillende gewassen in het onderzoek. Metingen aan vers- en drooggewicht van gewassen, aantal scheuten, aan bloei en de resultaten zijn als volgt:

Het verschil in licht geeft in vrijwel alle gevallen meer versgewicht, meer drooggewicht en meer scheuten (indien van toepassing voor dat gewas).

Naarmate het lichtniveau bij Orchideeën hoger was, bleef het aantal takken gelijk (Cambria, Cymbidium) of werd hoger (Oncidium). Bij Cambria en Oncidium nam het aantal bloemen behoorlijk toe (Cymbdium niet geteld).

Bladkwaliteit:

  • 10 mol licht (diffuus) –  geen probleem in dit onderzoek voor Calathea, Dieffenbachia, Dendrobium, Ficus b., Oncidium;

7.5 mol beste voor Cambria (black cat), Asplenium, Cymbidium;  

4 mol beste voor Bromelia, Spathiphyllum, Cambria ‘eurostar’."

Dit project wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het  ministerie van Economische Zaken (EZ). 

Meer nieuws