EG-subsidie 2024 opent met hoger subsidiebudget

Het budget van de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is voor 2024 verhoogd van €30 miljoen naar €70 miljoen. Ook is het minimale subsidiebedrag per aanvraag aangepast: in voorgaande jaren was dat €5.000, in 2024 is het verlaagd naar minimaal €2.500. Hoeveel subsidie u krijgt voor energiebesparing is gelijk gebleven, namelijk maximaal 20% van de investering.

Meer bijlages bij aanvraag
Op donderdag 11 april om 9:00 uur opent de EG 2024. De einddatum van deze openstelling is vrijdag 28 juni 2024 om 17:00 uur. Er wordt dit jaar om meer bijlages gevraagd bij een subsidieaanvraag. Denk aan de rapportage energiebesparingsplicht en de Gecombineerde opgave. Het aanvraagformulier kunt u alvast voorbereiden via Mijn RVO. Meer hierover leest u op rvo.nl: Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) (rvo.nl)

Meer nieuws