CO2-emissie glastuinbouw in 2030 fors lager

De CO2-emissie van de glastuinbouwsector kan bij een forse inspanning van overheid en bedrijfsleven uitkomen op circa 3,0 Mton. Dat blijkt uit een analyse van WECR die maandag 11 juni verscheen.

Bekijk hier de analyse.

WECR verwacht dat in 2030 gasgestookte WKK niet meer voorkomt op onbelichte bedrijven. De CO2-vrije warmte wordt in 2030 voor de helft geleverd door geothermie. WECR voorziet een vermindering van de warmtevraag van circa 3,0 m3/m2 ten opzichte van 2015.

Uit het onderzoek van WECR blijkt dat er goede kansen zijn om tot afspraken te komen in het Klimaatakkoord 2030. Een CO2-emissie van 3,0 Mton voldoet aan de Klimaatdoelen die het kabinet heeft vastgesteld op basis van een CO2-reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

De hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord 2030 worden deze zomer vastgesteld. Voor de totstandkoming zijn verschillende Klimaattafels ingericht. De discussie voor de glastuinbouw vindt plaats aan de Klimaattafel LNV, waar LTO Glaskracht Nederland deelnemer is.

Meer nieuws