Aquathermie kansrijk voor glastuinbouw

Bart van Meurs

Aquathermie is een techniek met potentie voor de duurzame verwarming in de glastuinbouw. De techniek wordt nu nog sporadisch toegepast, bijvoorbeeld bij Koppert Cress in Monster. Op verzoek van Kas als Energiebron heeft Bart van Meurs, op basis van de ervaringen bij Koppert Cress, een referentiecase uitgewerkt voor een perkplantenteelt. Onderstaand zijn bevindingen.

Bij Koppert Cress wordt de noodkoeling voor de watergekoelde LED-belichtingsarmaturen gebruikt voor de winning van warmte uit oppervlaktewater. Over het referentiejaar is door Koppert Cress 3.455 GJ aan thermische energie gewonnen uit het oppervlaktewater. Ruwweg is dit 10 tot 15% van de jaarlijkse warmtebehoefte van het bedrijf.
De extra investering die Koppert Cress heeft moeten doen voor de toepassing van aquathermie is nihil geweest. Ook het onderhoud is geen significante component. Derhalve is het rendement van de installatie de besparing op inkoop gas. Met een rendement van ruim € 24.000 over het referentiejaar, is de techniek zeer rendabel. Ook draagt de techniek significant bij aan de bedrijfsdoelstelling onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de CO2 footprint te reduceren.

Toepassing perkplantenteelt
Vervolgens is gerekend aan een fictief referentiebedrijf met perkplanten van 20.000 m2 en een gasbehoefte van 10 m3 per m2. Op basis van de hoeveelheid warmte die van mei tot en met augustus kan worden geoogst in het oppervlaktewater, is aannemelijk dat het volledige referentiebedrijf met behulp van aquathermie kan worden verwarmd.
Bij een looptijd van tien jaar is de businesscase voor respectievelijk een gasgestookte ketel en aquathermie nagenoeg gelijk bij een all-in gasprijs van € 0,45/m3. Ondanks de variabelen die in de berekening zitten, is vast te stellen dat aquathermie voor het referentiebedrijf een reëel, duurzaam én rendabel alternatief vormt voor gasgestookte teelt in de toekomst.

SDE++
Door verschillende partijen, waaronder Glastuinbouw Nederland, is gepleit om aquathermie op te nemen in de nieuwe SDE ++ regeling die in 2020 van kracht moet worden. Het idee achter de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE) is om bedrijven te compenseren voor de onrendabele top bij gebruik van duurzame alternatieven voor gasstook. Concreet dicht de subsidie dan het gat tussen de kosten van aquathermie en de huidige gasprijs.

Meer nieuws