Alstroemeriateler Kees Knol: 'Teelt onder LED geeft duidelijke meerproductie'

Onder alstroemeriatelers leeft de wens om de teelt te vernieuwen en te verduurzamen, met verhoging van productie en verbetering van bladkwaliteit in de winter. In de afgelopen jaren zijn diverse energiebesparende technieken getest en doorgerekend en door de geteste systemen te integreren zijn grote stappen te zetten in energiebesparing. Als lid van de BCO van het onderzoek ‘Alstroemeria, teelt van de toekomst, dichtbij’ van Kas als Energiebron laat teler Kees Knol zijn licht schijnen op de resultaten.

Alstroemeriabedrijf Knol is gevestigd in Zuidoostbeemster en is 2 ha groot. Vader Siem teelt de snijbloem al twintig jaar, samen met compagnon René Feld en zijn broer Siem neemt Kees het bedrijf nu over.

Constante kwaliteit
“Twee jaar geleden zijn we begonnen met LED’s in de kas, in een hybride constructie naast de SON-T. Het plan is om komende tijd meer LED’s op te hangen en SON-T te vervangen”, zo opent Kees Knol. Als lid van de BCO zag hij bij Wageningen University & Research in Bleiswijk goede resultaten met teelt alleen onder LED. Daar is de geplande investering op gebaseerd. “De meerwaarde zit vooral in het gewas, omdat we nu nog veel SON-T hebben hangen, zien we vooralsnog geen energiebesparing. Dat kan in de toekomst uiteraard veranderen. Omdat we meer licht geven, hebben we niet alleen een duidelijke meerproductie, maar zien we ook een betere en vooral constante kwaliteit, met name in de winter.”

Loze takken
Kees Knol kan die meerproductie op jaarbasis duidelijke kwantificeren. “Elke micromol licht extra geeft één bloem per vierkante meter meer op jaarbasis. Dat maakt mede dat de investering in LED voorlopig goed terug te verdienen is. Dat is en blijft uiteraard afhankelijk van de stroom- en gasprijs.”
Met belangstelling volgt Kees in de kassen van WUR in Bleiswijk de andere op de toekomst gerichte keuzes: een dubbelscherm om de warmte vast te houden en meer vernevelen om de RV meer op niveau te houden. “Interessant is ook de aanpak op gebied van hygiëne. Alle loze takken worden meteen opgeruimd. Dat leidt tot aantoonbaar minder ziektes in de kas, dus dat gaan we bij een aantal soorten ook proberen. Het is wel meer werk, maar de verwachting is dat we minder slakkenvraat en een lagere tripsdruk hebben. Het ene soort is daar gevoeliger voor dan het andere. Met compartimenten van 1.000 m2 met hetzelfde gewas kunnen wij dat beter monitoren dan in de kleine afdelingen bij WUR.”

Van het gas af
Op het eigen bedrijf doet Kees Knol momenteel ook onderzoek naar de resultaten van de verschillende soorten bij teelt onder LED. “Daar zitten verschillen in, dus daar proberen we al een beetje op te selecteren. Ook veredelaars zijn daar mee bezig, maar deze ontwikkelingen staan allemaal nog relatief in een beginstadium.”
In de projectomschrijving van Kas als Energiebron staat dat de alstroemeriatelers zich realiseren dat ze voorbereid moeten zijn op een toekomst zonder gas. Toch plaatst Kees Knol nog wat vraagtekens bij een fossielvrije en duurzame teelt van alstroemeria. “Bij WUR was vorige week geen buis nodig, dat gaat niet op in een kas met een groter oppervlak. Daar kun je niet zonder WKK of ketel. Wij maken alle stroom zelf, dus de warmte van de SON-T hebben we bij de volledige overstap op LED niet nodig. De WKK blijft voor ons essentieel, dus ik zie ons voorlopig niet van het gas af gaan. Meer LED-licht in de kas biedt wellicht wel mogelijkheden in die richting.”

Meer omzet
Uit zijn betrokkenheid bij de alstroemeriateelt van de toekomst, spreekt ook het vertrouwen in de toekomst van de snijbloem. “Wij hebben een hele goede valentijnsperiode gehad en ook 2020 was een erg goed jaar”, zo analyseert Kees Knol de marktsituatie. “Door de coronacrisis hadden we weliswaar een jaar met veel pieken en dalen, maar we hadden een hogere productie en vooral ook meer omzet. Als ik puur kijk naar de prijsvorming van onze bloemen in de afgelopen twaalf maanden, dan leidt corona zeker niet tot een crisissituatie.”

Meer nieuws