Indrukwekkende resultaten Alstroemeria van de Toekomst

Nieves García, Kees Weerheim, Feije de Zwart (WUR)

De drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de gewascoöperatie Alstroemeria is eind november gehouden bij Wageningen University & Research Glastuinbouw in Bleiswijk. Dit om de leden de gelegenheid te bieden een kijkje te nemen in de twee proeven die momenteel in vier kasafdelingen met dit gewas worden uitgevoerd. De leden van de gewascoöperatie waren met name onder de indruk van de resultaten van de alstroemeria van de toekomst.

Eerst bezochten de leden het onderzoek ‘Alstroemeria en haar lichtcriteria’ dat afgelopen september is gestart. Daarbij worden in twee kasafdelingen vier verschillende spectra van de LED belichting in hoge intensiteit getest op vier rassen (Noize, Virginia, Elegance en Jaffa). Binnenkort meer informatie over dit onderzoek.

Lichtbenuttingsefficiëntie hoog
Twee kasafdelingen zijn in gebruik voor het onderzoek ‘Alstroemeria van de Toekomst, dichtbij’, met als doel klimaatneutraal alstroemeria te telen. Er is al eerder bericht over de tot nu toe behaalde resultaten: van januari (start van de oogst) tot nu heeft de 'Teelt van de Toekomst' met 23% meer Mol PAR/m2 dan de referentieteelt, een meerproductie van 34% gerealiseerd  bij het ras Noize en 38% bij het ras Virginia. Dat resulteert in een hogere lichtbenuttingsefficiëntie (5% bij Noize en 10.4% bij Virginia). De productievoorsprong komt dus deels door het hogere lichtniveau, maar ook door een beter verlopend fotosyntheseproces. Metingen van afgelopen zomer lieten zien dat het gewas uit de Teelt van de Toekomst bovendien een 35% hogere fotosynthese had bij Noize en zelfs 55% hoger bij Virginia. Deze hogere fotosynthese was niet het gevolg van meer of grotere huidmondjes, maar van een grotere huidmondjes opening. Dit zorgt voor een sneller CO2-transport het blad in. Onderzoekers zijn benieuwd naar de fotosynthese in wintercondities (metingen worden nog uitgevoerd) en naar de productie in het tweede jaar.

Bodemkoeling of ontvochtiger
De veel hogere lichtsommen betekenen uiteraard dat er ook meer elektriciteit is gebruikt. De full LED belichting geeft meer PAR-licht per kWh elektriciteit dan de SON-T belichting, maar als er 1000 Mol extra PAR-licht is gegeven, zoals afgelopen jaar het geval was, betekent dit toch zo’n 100 kWh extra stroom per m². Ook is er in de Teelt van de Toekomst meer CO2 gedoseerd (40 kg CO2/m² tot half november en 32 kg/m² in de referentiekas).
Aan de andere kant is met de veel hogere belichtingsintensiteit en het betere schermsysteem in de Teelt van de Toekomst de warmtevraag fors verlaagd. Voor 2019 komen we op 140 MJ/m² (4.5 m³ aardgas equivalenten). Dit is 2/3 minder dan de warmtevraag van de referentie-afdeling. Deze kleine hoeveelheid warmte die in de Teelt van de Toekomst nog wordt gebruikt, kan geheel op duurzame wijze worden ingevuld. Met behulp van een warmtepomp kan die warmte worden verkregen uit de energie die bij de bodemkoeling vrijkomt, of vanuit de warmte-overschotten die ook in de winter op het moment dat de lampen branden vaak voorkomen.
De eerste optie vraagt om een systeem voor seizoensopslag. Bij de tweede optie moet er een ontvochtigingssysteem worden geplaatst die de latente warmte uit de gewasverdamping verzamelt.

Lage trips druk
Wat een van de telers als ‘best een prestatie’ bestempelde, was dat het is gelukt om de tripsdruk het hele jaar, ook in de hele zomer, laag te houden. Zelfs in de referentieteelt, waar de tripsdruk in april zeer hoog was opgelopen, is het onder controle gekomen met slechts een bespuiting. De gevolgde strategie bestond uit een combinatie van bodem en bladroofmijten. De onderzoekers zijn benieuwd hoe het de komende maanden doorgaat.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage van de Gewascoöperatie Alstroemeria en Signify (de lampen), Ludvig Svenson (schermdoeken), HilverdaKooij en Royal Van Zanten (plantmateriaal). De Flori Consult Group begeleidt de teelt.

Meer nieuws