Aardbei onder controle: naar een fossielvrije jaarrondteelt

Govert Trouwborst (Plant Lighting), Vera Theelen en Bart Jongenelen (Delphy ISFC)

Op dit moment worden op het overgrote deel van het areaal aardbeien onder glas gekoelde junidragers geteeld. Deze teelt kenmerkt zich door eerst een relatief lange periode van vegetatieve ontwikkeling en vervolgens vruchtdracht. Een oogstpiek is hierbij vrijwel onvermijdelijk. Door middel van opeenvolgende plantingen en in de winter gebruik te maken van belichting worden er nu jaarrond Nederlandse aardbeien geproduceerd.

Een nieuwe kans voor een gelijkmatige jaarrondproductie is het jaarrond ‘inducerend telen’ van één gewas, waardoor er continu vruchtdracht is en jaarrond lichtonderschepping. In dat geval is de potentiële productie veel hoger, omdat niet steeds opnieuw een opbouwfase van het gewas nodig is. In theorie kan dit met een doordrager (kwantitatieve lange dag plant), of met een junidrager onder tros-inducerende omstandigheden (=korte dag).

Tweesporenbeleid
In de afgelopen twee jaar heeft Plant Lighting op kleine schaal plantfysiologische principes achterhaald: onder andere kortedagplanten kunnen worden misleid onder een langedagbelichting. In het afgelopen teeltseizoen zijn door Delphy ISFC de bouwstenen opgeschaald naar een teeltconcept in de kas. Hieruit bleek dat de grootste kans voor jaarrondteelt met één planting bij low chill junidragers ligt. Komend belichtingsseizoen wordt er voortgebouwd op de behaalde resultaten.
Vooralsnog wordt er een tweesporenbeleid gevolgd voor inducerend telen: Een 12-uurs daglengte waardoor low chill junidragers sowieso induceren en een 18-uurs daglengte waarbij de laatste 6 uur van de dag er fotoperiodische misleiding plaatsvindt: wel lange dag, toch bloei-inductie. In beide kassen zal er globaal gestuurd worden op een gelijke dagelijkse lichtsom en groeigraaduren.

In balans telen
Aan het einde van de proef willen de onderzoekers een helder antwoord hebben op wat de meest succesvolle winterstrategie is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met de low chill junidragers Fandango en Inspire. Daarnaast wordt er nog onderzoek gedaan naar het tijdig in productie zijn door te variëren in plantdatum en daglengte van de opkweek (wel of niet verduisteren). Voor het hele teeltconcept is het in balans telen (zonder grote oogstpieken) een voorwaarde. Daarom wordt ook de proeffactor planttype (plug / minitray/ tray) getoetst. De proef wordt nauwgezet gevolgd door een grote groep telers, opkwekers en veredelaars.
Fotobijschrift: Het plantmateriaal voor de proef is door Delphy ISFC zelf opgekweekt en wordt door de BCO bekeken op het trayveld.

Dit onderzoek is een gezamenlijk project van Plant Lighting en Delphy ISFC en wordt gefinancierd door: Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland en mede gefinancierd door: Signify; Stichting aardbei Onderzoek; Fresh Foreward; en Plant Sciences.

Meer nieuws