Knelpunten regelgeving duurzame energiesystemen

Beschrijving

LEI Wageningen UR bracht de knelpunten in kaart die glastuinbouwondernemers ondervinden in wet- en regelgeving en bij vergunningverlening rondom de toepassing van semi-gesloten kassen, aardwarmte of biobrandstoffen.

Resultaten

Conclusie is dat er sprake is van oude wetgeving voor nieuwe technologie. Vergunningverleningsprocedures kosten te veel tijd. Oplossingen voor de knelpunten worden gevonden.

  • Door de oprichting van een centraal punt voor informatievoorziening.
  • Een éénloket benadering bij vergunningaanvragen.
  • Flexibele bestemmingsplannen.
  • Het opstellen van ondergrondse bestemmingsplannen voor warmte / koude opslag.
  • De ondergrens van de MER-(beoordelings)plicht voor koude/warmte opslag moet worden verhoogd en de procedure moet worden ingekort.

 

Projectnummer 12902
Startdatum 01-06-07
Einddatum 30-11-08
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Wageningen Economic Research (voorheen LEI)
Document

Onderzoek en projecten bio-energie