Bijeenkomst studiegroep bio-energie over 'as en PAS'

Met als thema ‘As en PAS: wat doen we er mee?’ vindt op woensdag 18 september weer een bijeenkomst plaats van de studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders. Locatie voor de bijeenkomst is kwekerij WS Moerman in Maasbree. Dit bedrijf heeft net een gloednieuwe houtketel en ORC geplaatst.

Deze keer staan de onderwerpen ‘asafvoer’ en de PAS (Programma Aanpak Stikstof) centraal. Verbrandingsassen zijn voor ondernemers met een houtketel een steeds grotere kostenpost. Er leven bij ondernemers veel vragen hoe dit beter kan. Brabob uit Sterksel verwerkt as en komt hierover vertellen. Daarnaast gaat Glastuinbouw Nederland in op de PAS/stikstofdepositie en de gevolgen en oplossing naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Ook wordt ingegaan op de subsidieregeling voor bio-energie en uiteraard wordt een kijkje genomen bij de installaties van Wouter Moerman.

Voorlopig programma
12.30 uur Inloop met uitgebreide lunch
13.00 uur Presentaties:
- Intro, kennismaking en welkom
- Vooruitzichten subsidieregelingen 2019/2020 (Jeroen Larrivee, BlueTerra)
- Update PAS stikstofdepositie (Glastuinbouw Nederland)
- Asafvoer en verwerking (Brabob)
- Nader te bepalen presentatie
15.00 uur Houtverbranding met ORC met rondleiding (Marc van Bemmel, WES Wood)

In verband met de lunch is het verzoek om tijdig aan te melden. Dat kan per mail naar: 
jeroen.larrivee@blueterra.nl

Studiegroep Bio-energie
De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor telers met een bio-energie-installatie of die daar interesse in hebben. Dit kan gaan om ondernemers met een houtketel of (co)vergister en telers die hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2 afnemen. De Studiegroep wordt vanuit het programma Kas als Energiebron van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV georganiseerd door BlueTerra en de telers.

Meer nieuws bio-energie