Ondersteuning WKK en Bio-energie 2016

Beschrijving

In dit project organiseert Kas als Energiebron via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel.

Actielijn efficiënt fossiel
Het belang van WKK voor de glastuinbouw is en blijft groot. Omdat het de benchmark is voor andere technieken, wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd en worden de (markt)omstandigheden systematisch in kaart gebracht via de WKK-barometer, een jaarlijks rapport en halverwege het jaar een tussenstand. Daarnaast input voor de Energiemonitor (vermogen WKK en draaiuren).

Energy Matters heeft een online tool & roadmap ontwikkeld voor CO2/Warmte van derden. De benutting van restwarmte en nieuwe CO2 voorziening is hot topic. Zowel met grote plannen (warmterotonde Zuid-Holland), als met kleinere initiatieven. Er liggen lokale warmte- en CO2 kansen. Met een quick scan hulp zouden ondernemers snel kunnen nagaan of een verbinding op warmte/CO2 rendabel is en welke zaken dan geregeld moeten worden, met name voor kleine netten, maar ook bruikbaar voor aansluiting op een groter geheel.

Actielijn bio-energie
Bio-energie is een van de duurzame opties in de glastuinbouw. De belangstelling neemt weer toe, zowel voor houtketels als voor hout-wkk. Energy Matters verzorgt voor KaE de studiegroep bio-energie glastuinbouw, beleidsondersteuning m.b.t. subsidieregelingen, emissie-eisen en wet- en regelgeving op biomassagebruik, diverse artikelen in de vakbladen. Zie de jaarrapportage bio-energie.

Dit jaar is de matchmaking op biogas geschrapt, maar is wel ingezet op bevorderen dat eigenaren van voorziene groengas installaties goed bekend zijn met het uitkoppelen van CO2 voor de tuinbouw en daarmee in hun plannen rekening gaan houden.

Het stappenplan houtstook en de online rekentool hebben een update gehad. De houtketel informatie is geactualiseerd, de hout-wkk is toegevoegd. Ook de optie van CO2 winning uit rookgas is toegevoegd.

Projectnummer E16009
Startdatum 01-01-16
Einddatum 31-12-16
Afgerond Ja
Budget €87.120
Uitvoerder Energy Matters
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Inpassing HOTCO2

Afgerond

HOTCO2 is een techniek waarbij de productie van CO2 en warmte uit aardgas min of meer losgekoppeld kan worden. De doelstelling van dit project is om...

Lees meer

Barometer marktpositie WKK

Afgerond

Energy Matters ontwikkelt een barometer voor WKK in de glastuinbouw. Deze beschrijft de marktpositie van WKK voor de jaren 2012, 2015 en 2018. De...

Lees meer