Levering LT-warmte en CO2 uit GFT-vergister

Beschrijving

Een demonstratieproject van rendabele energiebesparing door levering van CO2 en LT-warmte van een GFT-vergister en -composteringsinstallatie aan een glastuinbouwbedrijf.

Resultaten

In het kader van het Demo-project 'CO2 & Lage temperatuurlevering uit vergisting aan de glastuinbouw' werkten SGN en afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden samen om op praktijkschaal te komen tot levering van warmte en CO2 vanuit een vergistings-composteer-installatie in Rijsenhout. Er werd veel ervaring opgedaan met de levering van de restwarmte aan Kwekerij De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. De uit de vergister afkomstige biogas wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit; het hierbij vrijkomende CO2 is beschikbaar voor de glastuinbouw.

Uit de interpretatie van de metingen aan het warmtenet bleek dat een uitvoering van de aanvoerleiding in standaard stadsverwarmingpijp en de retour door een ongeïsoleerde HDPE leiding de hoogste kosten effectiviteit liet zien.

Projectnummer 14078
Startdatum 01-06-10
Einddatum 01-06-12
Afgerond Ja
Budget €59.500
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

Inpassing HOTCO2

Afgerond

HOTCO2 is een techniek waarbij de productie van CO2 en warmte uit aardgas min of meer losgekoppeld kan worden. De doelstelling van dit project is om...

Lees meer

Barometer marktpositie WKK

Afgerond

Energy Matters ontwikkelt een barometer voor WKK in de glastuinbouw. Deze beschrijft de marktpositie van WKK voor de jaren 2012, 2015 en 2018. De...

Lees meer