De Perfecte Chrysant: elk seizoen is weer anders

Arie de Gelder (WUR)

In de weblog van mei gaven leden van de BCO van de Perfecte Chrysant aan benieuwd te zijn naar de zomerproef. Hoe zou het gaan met insectengaas, verneveling en gebruik van verrood? Nu na de zomer kunnen we de bevindingen delen. Het klimaat met insectengaas en verneveling was deze zomer geen probleem.

Dit is ook al gemeld in een nieuwsitem op 12 juli over het monitoringsonderzoek rond insectengaas en werd in de bijeenkomst op 19 oktober bevestigd. Het werd niet te warm, of te droog, of te vochtig. Insectengaas met verneveling is door de iets hogere luchtvochtigheid overdag, die op ca 70% RV te handhaven is, waarschijnlijk gunstig voor de groei.

End of Day
Het gebruik van verrood 20 μmol.m⁻².s⁻¹  gedurende dertig minuten aan het begin van de donkerperiode (End of Day-EOD) gaf iets meer strekking van de steel, maar verder geen voordeel in de vorm van een teeltversnelling. Nu is steelstrekking in de zomer bij chrysant geen probleem en heeft de EOD weinig toegevoegde waarde. In de teelt die geplant werd in week 34 is de intensiteit van de EOD behandeling verlaagd naar 10 μmol.m⁻².s⁻¹  en de duur verkort tot twintig minuten. Met weinig verrood licht van korte duur wordt het effect al bereikt. In de herfstteelt zien we een klein effect op de reactietijd van één dag versnelling bij enkele cultivars en een betere bladkwaliteit onder in het gewas. De betere bladkwaliteit onder in het gewas is te verklaren uit iets meer strekking van de steel vlak boven de bodem waardoor er meer luchtbeweging rond de onderste bladeren mogelijk is. 

Belichtingsstrategie
De toepassing van EOD verrood is in het vervolg van De Perfecte Chrysant geen onderzoekpunt meer. In de winter gaan we het toepassen, maar in de zomer laten we het weg. Voor de komende winter gaan we ons richten op het effect van een belichtingsstrategie die rekening houdt met de prijs van de elektriciteit. Daarvoor gaan we de intensiteit in de loop van de dag en de week variëren. Dat vergelijken we met een strategie waarbij dezelfde lichtsom per periode – lange dag en per week van de kortedag -  wordt gegeven met een constante lichtintensiteit. Daarmee spelen we in op de vraag vanuit de praktijk naar het effect van een dynamische belichtingsstrategie bij een gemiddeld lagere intensiteit. Dat is een aanpassing van de teeltwijze waarbij we goed rekening houden met de ontwikkeling in de praktijk. Daar is de tendens van steeds intensiever belichten door de energiekosten omgekeerd naar een efficiënte en effectieve, kosten besparende strategie. En zo is het elk seizoen en elk jaar weer anders om tot een Perfecte Chrysant te komen.

Meer nieuws licht