‘Plantbalans is kapstok voor maximale groei en weerbaarheid’

Roger Abbenhuijs

Vanwege zijn bedrijfskundige achtergrond benadert snijbloementeler Chris Bakker uit Oude Wetering zijn teelt wellicht iets anders dan zijn vader en oom, die beschikken over decennialange teeltervaring. Dat zorgt echter voor een frisse kijk en een planmatig verbetertraject. Met dank aan de cursus Het Nieuwe Telen en de openhartigheid van zijn medecursisten.

Chris Bakker is partner van een gemengd snijbloemenbedrijf, waar euphorbia’s, violieren en tulpen worden gekweekt volgens een strak teeltschema. Enkele jaren geleden besloot hij toe te treden tot het sierteeltbedrijf. “Een uitdagende stap, zeker gezien de toenemende concurrentie uit binnen- en buitenland en de ontwikkelingen op gebied van plantgezondheid en energie.”
Nadat hij het 2 ha grote teeltbedrijf eerste bedrijfskundig had doorgelicht, verlegde hij zijn focus meer en meer naar de teeltaspecten. Verbetering van kwaliteit en zijn zoektocht naar meer onderscheid zijn daarbij de uitgangspunten. De opgedane kennis van Het Nieuwe Telen speelt voor Chris een voorname rol. “Concurrentiedruk dwingt tot het draaien van volle programma’s. Alles wat bijdraagt aan betere groei en kwaliteit is voor mij belangrijk. Dat varieert van bewuster schermen en het optimaliseren van de belichting, tot sturen op details qua irrigatie en waterverdeling.”

Direct resultaat
Hoewel hij geen agrarische opleiding heeft gehad, beschikt de jonge ondernemer wel over de nodige natuurkundige bagage. “Dat komt goed van pas. HNT is niet gebaseerd op nieuwe kennis, maar op nieuwe inzichten en op meer onderbouwing. Het geeft handvatten waaraan je het teeltbeleid kunt ophangen.”
Hij luistert veel naar andere cursisten, omdat in de basis elke bloem hetzelfde is. Diverse zaken uit de cursus zijn tamelijk eenvoudig toe te passen, in de meeste gevallen bovendien met direct resultaat. Er is op dit vlak weinig praktijkonderzoek in euphorbia of violier, maar ik twijfel er niet aan dat de positieve onderzoeksresultaten bij andere teelten ook voor onze teelten van toepassing zijn. Plantbalans vormt de basis, dat leidt tot een beter groeiende plant en dan volgt energiebesparing min of meer vanzelf.”

Juiste volgorde
Chris Bakker ziet de teelt als een interessante samenhang van factoren. Plantweerbaarheid is daar zeker ook een onderdeel van. “De plant heeft vanuit zichzelf een bepaalde weerbaarheid. Uitdaging is om die weerbaarheid te optimaliseren. Dat heeft met meerdere aspecten te maken, het gaat om de onderlinge harmonie. Het bewaken van de plantbalansen; de assimilaten-, water- en energiebalans is een boeiend proces."
Bakker kiest voor een stapsgewijze aanpak, waarbij goed wordt nagedacht over de juiste volgorde. “80% van de verbetering wordt behaald door grote balansverstorende processen te  minimaliseren. Het finetunen richting 100% is iets voor de langere termijn. Die laatste 20% kost namelijk relatief veel inspanning en tijd. Vergeet niet dat de plant zelf ook het vermogen heeft om zich aan te passen bij kleine afwijkingen in licht of watergift. Op die manier is in korte tijd een flinke progressie te realiseren. Dat is mijn uitgangspunt.”

Klik hier voor het actuele cursusaanbod van Kas als Energiebron.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen