Plant Empowerment brengt Nederlandse vertaling uit

Het succesvolle Engelse boek ‘Plant Empowerment: The basic principles’ is nu ook verkrijgbaar in het Nederlands. Van de Engelse editie zijn internationaal inmiddels duizenden exemplaren verkocht. Door een toenemende vraag naar vertalingen van het boek is ervoor gekozen om onder andere een Nederlandse versie uit te brengen. De Spaanse vertaling volgt in het najaar.

Ook wordt het boek reeds vanaf januari 2020 geïntegreerd in de curricula van diverse Nederlandse Tuinbouw opleidingen. De eerste exemplaren werden coronaproef uitgereikt aan diverse stakeholders uit de sector.

Internationaal erkende teeltmethode
Plant Empowerment is een unieke teeltmethodiek waarbij de plant in zijn kracht wordt gezet. Een krachtige weerbare plant is bestand tegen ziekten en plagen en levert een hogere productie en betere kwaliteit op. Tegelijkertijd worden grondstoffen zoals water, energie en voedingsstoffen efficiënter gebruikt en zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Dit maakt Plant Empowerment dé weg naar een duurzame tuinbouw. Deze benadering vormt ook de basis voor Het Nieuwe Telen, zoals dat in Nederland is ontwikkeld via het programma Kas als Energiebron. Dit is een lange termijn samenwerking tussen het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Het doel hiervan is duurzame ontwikkelingen realiseren voor de glastuinbouw in Nederland. In dit programma staan de Plant Empowerment principes centraal. Vanwege de connectie met HNT werd het eerste Nederlandse boek overhandigd aan Aat Dijkshoorn namens Kas als Energiebron (zie foto).

Vertalingen
In 2018 bracht uitgever en dataspecialist LetsGrow.com in samenwerking met de grondleggers van deze filosofie, Jan Voogt, Peter Geelen en Peter van Weel, de internationale bestseller ‘Plant Empowerment: The basic principles’ uit. Een boek van meer dan 300 pagina’s waarin deze unieke teeltmethodiek uiteen wordt gezet. Er zijn wereldwijd inmiddels duizenden exemplaren van verkocht. Mede in opdracht en met financiële steun van het Ministerie van LNV is het boek nu vertaald naar het Nederlands. Om zo de stof nóg toegankelijker te maken voor de Nederlandse studenten en telers. Vanaf nu is het boek te verkrijgen via de webshop. De Spaanse vertaling is eveneens in de maak en volgt dit najaar.

Erkende methodiek in agrarisch onderwijs
Er zijn reeds honderden Nederlandse boeken in de voorverkoop besteld, onder andere door diverse Nederlandse onderwijsorganisaties. Plant Empowerment wordt vanaf dit jaar geïntegreerd in de curricula van de HAS Den Bosch, Hogeschool Inholland Delft en Aeres Hogeschool Dronten. De nieuwe lichting tuinbouwexperts leert zo van jongs af aan vanuit de plantbalansen en –behoefte te denken. Dit zal zorgen voor een versnelde verduurzaming van de glastuinbouwsector. Daarnaast zijn de auteurs van Plant Empowerment in gesprek met andere universiteiten en hogescholen wereldwijd voor integratie in hun onderwijssystemen.

Samenwerken aan duurzame tuinbouw
Om het doel, verduurzaming van de tuinbouwsector, in Nederland en wereldwijd te realiseren vormt samenwerking tussen diverse groepen stakeholders de basis, waaronder wetenschappelijke instanties, onderwijsinstellingen, overheden, telers, leveranciers, teeltadviseurs. De diverse stakeholders vormen gezamenlijk de Plant Empowerment Community. Het teeltconcept van Plant Empowerment vormt het middel en de weg om de samenwerking te richten op geïntegreerde oplossingen voor het gemeenschappelijke doel: een duurzame én rendabele glastuinbouw.
In de video waarmee het Nederlandse boek op 27 augustus werd gelanceerd nemen diverse stakeholders het boek coronaproef in ontvangst. Daarnaast werden die dag, tijdens het Tech Talks webinar dat werd georganiseerd in samenwerking met het World Horti Center, de eerste exemplaren live uitgereikt aan Frank van der Helm, Hogeschool InHolland en Mark Zwinkels, World Horti Center.

Voor meer informatie contact Jeannette den Boer, projectmanager Plant Empowerment; 06 140 381 02.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen