Eindrapport LED in roos: kwaliteit in winter moet beter

Om een forse energiebesparing te realiseren is door Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Delphy in opdracht van Kas als Energiebron het onderzoek ‘LED als sleutel uitgevoerd’. De energiebesparing en productie in kg/m2 en stuks zijn gehaald, alleen moet de kwaliteit in de winter beter.

De doelstellingen van het project waren een gelijkmatige groei door gelijkmatig lichtniveau, verbetering van bloemgrootte en steelgewicht en 25% besparing op elektriciteit. Op het Improvement Centre is de kasuitrusting van het project Perfecte Roos daarvoor omgebouwd naar een installatie met alleen Diep Rood/Blauwe Top-LED met een intensiteit van 200 μmol.m-².s-¹. De kas is naast de lampen uitgerust met OPAC warmtewisselaars voor koeling en verwarming. Het teeltkundige experiment liep van april 2016 tot en met juni 2017.

Kwaliteitsachteruitgang
In de zomer van 2016 was het klimaat door LED en koeling met behulp van OPAC- warmtewisselaars goed voor een prima kwaliteit rozen. In de winter 2016/2017 liep de kwaliteit van de rozen sterk terug door het optreden van kleine bladeren, veel 7-blad en kleine knoppen. De kleur van blad, bloem en steel werd te donker en de bedoorning te sterk. In het voorjaar nam dit weer af, met positieve gevolgen voor de kwaliteit. Over de oorzaak van de kwaliteitsachteruitgang is uitvoerig van gedachte gewisseld. Gedacht wordt aan temperatuur, knipstrategie en lichtspectrum. Ondanks de kwaliteitsproblemen was de productie in stuks en kg per m2 prima. De lichtbenuttingsefficiëntie in de full-LED proef was gelijk aan die van de SON-T proef een jaar eerder.

De energiebesparing voor belichting realiseerde de gewenste 25%. Wel moet er meer warmte in de kas worden gebracht om het gewas een hogere temperatuur te laten ervaren, vooral op momenten dat er alleen belichting is en geen natuurlijk licht. De warmte wordt geleverd vanuit een lange termijn warmte- en koudeopslag (aquifer in combinatie met warmtepomp) doordat er bij de koeling in de zomerwarmte is geoogst. Met de inkoop van groene elektriciteit kan de teelt van rozen daarmee klimaatneutraal worden.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos en Philips. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Philips en Koppert Biological Systems leveren een in kind bijdrage.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen