Eindrapport Phalaenopsis: forse besparing op CO2 en elektra mogelijk zonder kwaliteitsverlies

Sander Hogewoning (Plant Lighting)

Er is forse besparing op CO2 en 23% besparing op elektra te halen waarbij er niet of nauwelijks is ingeleverd op kwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Lighting, Inno-Agro en Demokwekerij Westland.

De doelstelling van dit onderzoek is het zoeken van de grenzen van besparing op CO2-dosering en belichting, zonder dat wordt ingeleverd op plantkwaliteit. Hierbij is eerst in de klimaatkamers van Plant Lighting onderzocht wat de interactie is tussen de benutting van licht en CO2, watergift en het klimaat.

Sturen op hoge RV
Tegen de verwachting in bleek dat potten behoorlijk droog moeten zijn voordat de CO2-opname en huidmondjesopening van de bladeren fors teruglopen. CO2 dosering bleek tot vrij hoge concentraties nog een toename in CO2-opname te geven. De concentratie waarbij de opname maximaal was hing samen met de RV: Bij hoge RV (80%) nam de opname toe tot 900 ppm en bij lage RV (60%) werd het maximum pas bij 1200 ppm bereikt. Dus als CO2 beperkend is, dan is sturen op een hogere RV zinvol. Het is overigens niet met zekerheid te zeggen dat in opkweek-fase een maximale CO2-opname nodig is voor een maximale groei.

Proefkassen
Vervolgens is in twee proefkassen van het World Horti Centre een praktijk-conforme referentieteelt vergeleken met een besparende teelt. Daarin werd de ondergrens opgezocht van de belichting en CO2 dosering: De helft van de belichting was uitgeschakeld aan het begin en aan einde van de dag, omdat uit eerder onderzoek bleek dat het licht op die uren niet goed benut wordt. Ook werd de belichting 2 uur later gestart en beëindigd, zodat de planten het daglicht efficiënter benutten. CO2 werd niet gedoseerd gedurende de uren dat vol belicht werd en de huidmondjes dicht zijn. Verder werd beduidend minder CO2 gedoseerd tijdens de uren dat de huidmondjes wel open zijn en werd een iets hogere RV aangehouden om daarvoor te compenseren (huidmondjes verder open). Er kan worden geconcludeerd dat er fors bespaard is op CO2 en elektra (-23%) voor belichting waarbij er niet of nauwelijks is ingeleverd op kwaliteit.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en de gewascoöperatie Potorchidee. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer CO2 nieuws