Openstelling regeling marktintroductie energie-innovaties 2016

Op de RVO site is de openstelling 2016 van de regeling Marktintroductie energie-innovaties 2016 bekend gemaakt. De regeling is open van 22 augustus tot en met 15 september 2016 en het beschikbare budget is 5 miljoen euro.

In de MEI-regeling kan door glastuinbouwondernemers 40% subsidie worden aangevraagd voor de (meer-) investering in innovatieve energiesystemen voor glastuinbouwbedrijven en innovatieve energiezuinige kastypen. In bepaalde gevallen geldt een subsidiepercentage van 30%.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de regeling en kan een subsidieaanvraag worden ingediend.

De regeling is onderdeel van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw uit 2014. In de Meerjarenafspraak zijn de energiedoelen vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over het programma Kas als Energiebron en een aantal subsidieregelingen waaronder de MEI.

Meer subsidie nieuws

Openstelling MIT regeling

De openstelling van de MIT regeling in 2016 is bekend gemaakt. Voor haalbaarheidsstudies, vouchers en innovatie-adviesprojecten start de openstelling...

Lees meer