Glasaardbei Toekomstbestendig

Beschrijving

In de afgelopen 10 jaar is het areaal glasaardbei verdubbeld (nu ruim 400 ha). Gezien de ontwikkelingen wordt verwacht dat het areaal in de komende 10 jaar nogmaals gaat verdubbelen. Momenteel bestaat het grootste deel van de glasaardbeienteelt uit de teeltmethode doorteelt. Op dit moment is een doorteelt financieel de aantrekkelijkste teelt, maar wanneer dit exorbitant toeneemt komt de productprijs in piekmomenten zwaar onder druk te staan. Door deze ontwikkeling verwacht men in de toekomst een grote toename in o.a. belichte teelten, verse teelten en doordragerteelten onder glas.

Een verse teelt (eind december/begin januari) gevolgd door een doordragerteelt (planting half mei) zal in praktijk door een gedeelte van het totale areaal ingevuld gaan worden. Dit vult het productieprofiel van de doorteelten aan, wat noodzakelijk voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Energetisch en teelttechnisch is deze combinatie van teelten uitdagend. De verse teelt is een geforceerde teelt, waarbij in januari, februari en maart voor aardbei hoge etmalen gerealiseerd worden. De opbouw van de etmalen is hierbij ook van belang; hoge dag temperatuur en lage nachttemperatuur (8-10⁰C). Het gasverbruik lag in praktijk 2018 tussen de 12 en 14 m3/m2 gas, met de piek in januari/februari waar 4-4,5m3 gas per maand verbruikt werd. Om het teeltconcept met verse teelt gevolgd door een doordragerteelt toekomstbestendig te maken moeten stappen gezet worden. Enerzijds moet het piekverbruik in de wintermaanden (oktober t/m maart) verlaagd worden en anderzijds wil men het groeiklimaat optimaliseren. Het optimaliseren van het groeiklimaat heeft onder andere als doel om CO2 zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Bij Delphy zal op 1000 m2 een proef plaatsvinden. De doelstelling van dit project is het bijdragen aan een toekomstbestendige duurzame aardbeienteelt. Dit betekent concreet verlagen van het energieverbruik met ca. 50% t.o.v. de praktijk met minimaal een gelijkwaardige productie.

Voorafgaand aan het project wordt in overleg tussen de Delphy adviseurs, onderzoekers en Peter Geelen een energie en teeltplan opgesteld. Belangrijk aandachtpunt die in de teeltstrategie moeten worden meegenomen is het bloeipatroon van het gewas. Bij junidragers zijn de trossen al aangelegd in het plantmateriaal. De plantbelasting staat min of meer al vast. Bij doordragers geldt dit enkel voor de winterbloem; de trossen aangelegd in de plantopkweek. In de productieteelt leggen doordragers nieuwe trossen aan. In het teeltplan wordt per teelt de temperatuur-lichtstrategie, scherm-strategie, inzet verneveling, CO2 en aanpassingen aan het teeltsysteem beschreven. Per teelt wordt er een prognose gemaakt van productie en energieverbruik.

Om de teelt te verbeteren en het energieverbruik te verlagen zullen zowel aanpassingen in de kasuitrusting als in de teeltstrategie worden doorgevoerd. Om het (piek)verbruik te verlagen wordt de afdeling uitgerust met 2 energiedoeken. Daarnaast wordt het VO vergroot en de afdeling uitgerust met nivolatoren voor het creëren van luchtbeweging. Ook zal er geen minimumbuis worden toegepast. Om te achterhalen wat de invloed van de worteltemperatuur op de vochtbalans van het gewas worden 3 goten in de afdeling uitgerust met substraatverwarming.

Dit project gaat om een onbelichte teelt met nieuwe (combinatie van) teeltmethoden. Er loopt bij Delphy reeds een proef met belichting in aardbei. Daarnaast is ook een demonstratie fossielvrije belichte aardbeienteelt voorzien.

De aardbeientelers, vermeerderaars en toeleveranciers dragen € 31.500,- bij aan dit project.

Projectnummer 20101
Startdatum 30-10-18
Einddatum 30-10-18
Afgerond Nee
Budget €415.000
Uitvoerder Delphy i.s.m. Peter Geelen Plantmonitoring.nl

Meer onderzoeken en projecten

Bromelia onder LED

Lopend

Bromelia is een tropisch gewas dat in Nederland geteeld wordt bij een relatief lage temperatuur (21 ˚C in de winter). Zoals bij de meeste teelten...

Lees meer

BEST kan beter

Lopend

De BEST (Berry Energy Saving Technology) kas (voorheen noppenfoliekas, ca 500 m2 onderdeel van het IDC energie bij WUR glas) maakt de verwachtingen...

Lees meer