Vernieuwde CO2-tool en aangescherpte EU-plannen

Op vrijdag 10 november was de bijeenkomst over de impact van efficiënt telen. Jesse Schevel van Glastuinbouw Nederland gaf een inkijkje in hoe lobbyen werkt. Sander Hogewoning vertelde over plantfysiologische aandachtspunten bij energiezuinig telen en, op het laatste moment ingesprongen, Jeroen Boonekamp van B-Mex ging in op de CO2-optimalisatietool OCAP Optimaal.

Het evenement was georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Vertify, World Horti Center, AVAG, Rabobank en Plantum en telde 75 bezoekers. Lobbyist Jesse Schrevel vertelde over de veelbesproken belastingplannen. Die leken desastreus uit te pakken voor de glastuinbouw, maar dankzij het convenant, zo benadrukte de lobbyist, zijn de plannen toch aangepast op zo’n manier dat telers langer de tijd krijgen om zich via verduurzaming toekomstbestendig te maken. Winst voor de sector is dat het verlaagd tuinbouwtarief voor aardgas langer blijft gelden.

Na het lesje lobbyen ging Sander Hogewoning van Plant Lighting in op hoe planten energiezuiniger telen ervaren. Dat deed hij onder meer door middel van een quizje met als vraag: Waarom moet een gewas verdampen? Over verdamping is nog opvallend weinig kennis beschikbaar in de literatuur. Reden voor onderzoekers om daar, zeker na de switch van HPS- naar LED-belichting, extra onderzoek naar te doen. Onderzoekers kunnen hierbij ook luchtsnelheidsmetingen doen. Vanuit de zaal kwam de vraag of dat ook voor ‘gewone’ telers toegankelijk is. Wie zonder investering in dure sensoren een idee wil hebben, zou een roofproef kunnen uitvoeren.

De laatste spreker op de vrijdagmiddag was Jeroen Boonekamp van B-Mex. Hij vertelde over hoe de tool OCAP Optimaal binnen een project van Kas als Energiebron is doorontwikkeld. Op die manier kunnen telers ook voor CO2 die niet van OCAP afkomstig is zien hoeveel de CO2 hen kost én wat het aan extra productie oplevert. De vraag daarbij is telkens: is de extra CO2 die je in de teelt stopt het ook waard? De aangepaste tool is deze zomer bij telers getest. Een vervolgstap is het rechtstreeks ‘de klimaatcomputer inschieten’ van de data uit de tool. 

Lees het verslag op de website Bloemen Planten Nieuws.

Meer nieuws