Ruud Duijvestijn: “Met Energie Monitoring Tool kunnen we nieuwe optimalisatieslagen maken”

Jan van Staalduinen

Een project van de Frontgroep Energie van Orchidee NL helpt telers bij het optimaliseren van hun energiehuishouding en teeltsturing. Het draait om integrale data-analyse. Samen met kennispartners Agro Energy, AAB en LetsGrow.com zijn datastromen van bedrijven verzameld, geanalyseerd en tegen het licht gehouden. Frontgroeplid en teeltmanager Ruud Duijvestijn van kwekerij Opti-flor is betrokken bij de ontwikkeling van de Energie Monitoring Tool en overtuigd van de voordelen.

Zoeken naar betere informatie
Telers moeten zicht hebben op tal van kosten- en opbrengstfactoren. Nu de energiemarkt op hol is geslagen, dient dat zicht scherper te zijn dan ooit. Verschillende partijen hebben daar specifieke producten en tools voor ontwikkeld in de vorm van sensoren, analysesoftware, data- en handelsplatforms. Op initiatief van de Frontgroep Energie wordt met drie kennispartners via een integrale benadering meer en betere informatie boven water gehaald over de relaties tussen de energietechnische inrichting van de bedrijven, het energieverbruik, de teeltsturing (klimaat, licht) en de teeltresultaten.

Universele analysetool
Het project is mede gefinancierd door het programma Kas als Energiebron en wordt begeleid door Glastuinbouw Nederland. Themaspecialist Energie & Digitalisering Robert Solleveld: “Er is een stappenplan doorlopen om de gegevens en datastromen van bedrijven inzichtelijk en onderling vergelijkbaar te maken. Dat was een stevige exercitie, waarin de kennis en expertise van AgroEnergy, AAB en LetsGrow.com onmisbaar waren. Een allesomvattende, universele analyse-instrument, de Energie Monitoring Tool, is nu klaar voor gebruik in de orchideeënteelt. De tool draait nu nog in een aparte omgeving van AgroEnergy, De komende periode wordt hard gewerkt aan het verder uitrollen van de tool. We gaan ook een koppeling maken met de praktijkdemonstratie ‘Phalaenopsis duurzaam geteeld’ bij Delphy IC in Bleiswijk, zodat alle leden er kennis mee kunnen maken.”

Energie-efficiëntie
Het zal niemand verbazen dat de noodzaak om (fossiele) energie te besparen een krachtige aanjager was van het project. “Het energieverbruik is een zeer bepalende kostenfactor en krijgt logischerwijze veel aandacht”, bevestigt Solleveld. “Uit de analyses en vergelijkingen die tot nu toe gemaakt zijn, blijkt dat er op alle bedrijven ruimte ligt voor verbetering van de energie-efficiëntie . De tool laat telers haarfijn zien waar die ruimte ligt en hoe het beter zou kunnen. Vergelijkbare analyses op collega-bedrijven helpen daarbij. Praktisch iedere teler die de EMT gaat gebruiken, krijgt concrete verbeterpunten aangereikt die de energie-input en teeltresultaat helpen optimaliseren.”

Zinvol vergelijken
Teelt- en energiemanager Ruud Duijvestijn van phalaenopsiskwekerij Opti-flor onderschrijft die zienswijze. “De verschillen in energieverbruik tussen orchideeënkwekerijen zijn soms erg groot. Dat geldt ook voor de verschillen in technische uitrusting en dat maakt het lastig om één op één te vergelijken. De analysetool die nu is ontwikkeld, neemt die verschillen voor een deel weg, waardoor je wel op een zinvolle manier kunt vergelijken. Zowel extern als intern.”

Dashboard
In de praktijk zullen de analyses vooral betrekking hebben op eigen bedrijfsdata. Ook daarvan heeft Duijvestijn al een demonstratie gezien. “Wij zijn vanaf het begin bij dit project betrokken geweest”, vertelt hij. “Opti-flor telt vier locaties en zeven teeltafdelingen, die door zeven teeltspecialisten worden aangestuurd. Na uitgebreide analyse bleek dat het vrijwel overal beter kon met de energie-efficiëntie, met de teeltresultaten of met allebei. Hiermee kunnen we nieuwe optimalisatieslagen maken. Daar geven we inmiddels invulling aan. Het uitgebreide dashboard brengt alles heel goed in beeld. De meeste collega’s zijn al vertrouwd met LetsGrow en zullen er snel mee uit de voeten kunnen.”

Op 17 januari presenteert de Frontgroep Energie de projectresultaten en vindt er een demonstratie plaats van de Energie Monitoring Tool. Plaats van handeling is Delphy IC in Bleiswijk, waar die dag ook een bezoek aan de proef Phalaenopsis Duurzaam Geteeld wordt georganiseerd.

Meer nieuws