Resultaten verschillende lichtkleuren bij chrysant

Anja Dieleman en Kees Weerheim (Wageningen University & Research)

Naast het feit dat LED energiezuiniger is dan SON-T lampen, biedt LED-belichting de mogelijkheid om dynamische lichtrecepten te geven, waarbij het licht in kleur kan variëren gedurende de dag. Er is echter nog maar weinig kennis over de effecten van lichtkleuren op de groei en ontwikkeling van gewassen wanneer LED's een aanvulling zijn op het zonlicht. Veel onderzoek naar de invloed van lichtkleuren op gewasgroei en -ontwikkeling is gedaan aan effecten van één kleur, vaak in daglichtloze condities. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar een integrale benadering van LED-belichting in kassen met daglicht.

IDC LED
In het project 'LED licht bij zonlicht' wordt hier onderzoek naar gedaan. In september 2018 zijn vier chrysantenrassen (Baltica yellow, Pimento, Radost en Zembla cream) geplant in het Innovatie- en Demonstratie Centrum LED belichting (IDC LED) bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. In het IDC-LED kunnen planten geteeld worden op tafels onder (bijna) ieder gewenst lichtspectrum, in aanwezigheid van zonlicht. Daarmee bootsen we winterse omstandigheden in een belichte kas na, waarbij ongeveer 80% van het licht van de lampen komt, en 20% van de zon.

De chrysantenstekken werden onder zeven lichtspectra geplaatst die verschilden in verhoudingen blauw, groen, rood en verrood licht. Al heel snel na het inzetten van de lichtbehandelingen waren de eerste verschillen in plantlengte en bladkleur te zien. In de behandelingen met verrood licht waren de takken langer en was het blad lichter van kleur, terwijl in de behandeling met extra blauw (25%) de bladkleur donkergroen was.

Verrood niet aan te bevelen
De takken werden destructief geoogst als er tenminste 3 bloemen open waren. Er bleek voor de vier rassen weinig verschil te zitten in uitgroeiduur, taklengte en takgewicht tussen de behandelingen rood/blauw (95/5%), rood/hoog blauw (75/25%) en rood/blauw/groen (75/10/15%). In de behandelingen met verrood licht bleken de takken het langst te zijn, waren er meer bladeren gevormd, was de reactietijd langer en  de bloemopbouw niet goed. Dat betekent dat toevoeging van verrood licht in de teelt van chrysant niet aan te bevelen is.

De resultaten van deze proef zijn gebruikt bij de keuze voor het LED licht spectrum in het project “Met LED naar een perfecte chrysant”. Daarin is nu gekozen om naast de reeds aanwezige rood/blauwe LED modules, modules bij te hangen met daarin rood, blauw en wit licht. Deze modules komen in plaats van de SON-T installatie die eerder werd gebruikt. Een mooi voorbeeld van hoe resultaten snel toegepast kunnen worden.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron met een bijdrage in de lampen en aansturing daarvan van Signify.

Meer nieuws