Online bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte 26 januari 2021

In het kader van de Kennisagenda Aardwarmte worden de laatste twee onderzoeksresultaten van dit programma gepresenteerd. Met inachtneming van de coronamaatregelen vindt de bijeenkomst plaats via Webinar Geeks op dinsdag 26 januari 2021 van 15.30-17.00 uur.

Op het programma staan het onderzoek van Jongerius Consult over Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen door operators in de geothermie en het onderzoek van AABnl over Restgas in bovengrondse aardwarmte-installaties – impact op veiligheid en integriteit. Verder staat een korte update van de Kennis- en Innovatie Roadmap Aardwarmte (KIRA) op de agenda. Aanmelden kan via deze link.

Programma Kennisagenda Aardwarmte
15.30 uur: Start

  • Presentatie AABnl -  Restgas in bovengrondse aardwarmte-installaties – impact op veiligheid en integriteit.
  • Presentatie Jongerius Consult - Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen door operators in de geothermie.
  • Update Kennis & Innovatie Roadmap Aardwarmte (KIRA)

17.00 uur: Afronding

Voor vragen over deze bijeenkomst of het programma kan contact worden opgenomen met Melanie Provoost namens EBN.

De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat, Glastuinbouw Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Meer nieuws