Monitoring huidmondjesopening: stomatasensor is robuuste, betrouwbare en betaalbare methode

Govert Trouwborst (Plant Lighting)

Een robuuste, betrouwbare en betaalbare methode is ontwikkeld voor het monitoren van de huidmondjesopening. De mate van de huidmondjesopening bepaalt mede hoeveel een plant verdampt en hoeveel CO2 opgenomen kan worden. Als dit real time bepaald kan worden, kan dit tot betere benutting van licht en CO2 leiden. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Lighting in samenwerking met Let’s Grow.

Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de energie- en waterbalans van het gewas waardoor het indicaties geeft voor het moment van watergift, sluiting van het schermdoek, ofwel aansturing van de vernevelinstallatie.

Ontwikkeling
Dit project beoogt de ontwikkeling van een robuuste, betrouwbare en betaalbare methode om huidmondjesopening in een kassituatie vast te stellen bij middelmatig (paprika) en laag verdampend gewas (anthurium). Naast een beoordeling van verschillende modellen en meetsystemen werden er ook validatie-metingen gedaan aan de al bestaande (en eventueel aangepaste) stomatasensor, ontwikkeld door LetsGrow.

Infraroodstraling
Bij anthurium is ontdekt dat de infraroodstraling een belangrijke factor is in de energiebalans. Alleen als deze wordt meegenomen in de energiebalans, geeft dit goede resultaten. Dit zou eenvoudig moeten kunnen met een netto stralingsmeter, maar moet nog wel worden getoetst. Bij paprika gaf de stomatasensor goede resultaten en vergelijkbaar met de Li-6800 (meetapparatuur voor onderzoek). Ook bij paprika zou een netto stralingsmeter theoretisch gezien beter zijn.

Goede methode
Het is gebleken dat de stomatasensor een robuuste, betrouwbare en betaalbare methode kan bieden om de huidmondjesgeleidbaarheid te bepalen in een kassituatie. De berekeningen van de stomatasensor, maar ook van welk ander model dan ook, zijn wel afhankelijk van de sensoren die in de kas beschikbaar zijn. De betrouwbaarheid van de sensoren en de representativiteit van de meetplaats voor het gewas als geheel zijn daarbij erg belangrijk.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws