Introductiecursisten Het Nieuwe Telen op weg naar duurzame, circulaire teelt

Peter Geelen

Zowel in Oost-Nederland (Meterik) als in het westen (Honselersdijk) laat Peter Geelen weer twee groepen kennismaken met de beginselen van Het Nieuwe Telen. De rode draad vormen de principes van Plant Empowerment; het benutten van de natuurlijke kracht van de plant om vitaal te blijven, optimaal te produceren met producten van goede kwaliteit. Dit alles met een minimale inzet van middelen (bijeenkomst 1).

Optimaal benutten van licht en warmte
Dat begint met het optimaal benutten van natuurlijke bronnen zoals licht en warmte. De teeltstrategie die hiernaar leidt, is gericht op minimaal te ventileren en maximaal te isoleren. Allereerst komt aan de orde dat minimaal, maar vooral tweezijdig ventileren, en 100% gesloten schermdoek(en) gunstig zijn voor een homogeen kasklimaat (bijeenkomst 2). Dat resulteert in gezondere planten met een betere productkwaliteit.

Plantgezondheid op drie niveaus
Ook de assimilatenbalans is met beperkter ventileren beter in evenwicht te houden, op drie niveaus (bijeenkomst 3), en wordt op een hoger niveau gezet. De balans op etmaalbasis, te monitoren met de RTR (Ratio Temperature to Radiation oftewel Temperatuur/Licht verhouding) is beter stuurbaar en verstoring door de (hoge) buitentemperatuur komt dan minder frequent voor. Het beginnen met planmatig de plantbelasting jaarrond op een ‘lager niveau’ te plannen, vormt het startpunt voor een optimale benutting van het gratis licht en warmte van de zon. Doordat licht, CO2 en RV (open huidmondjes) elkaar versterken.

Huidmondjes als centrale regelneef
De waterbalans vaart ook wel bij minder ventileren. De achtergronden van sturing van de huidmondjes (bijeenkomst 4), door te ventileren op vocht, kunnen meteen in de dagelijkse praktijk worden toegepast. De stralingsverdamping (fluitketelverdamping) versus convectieverdamping (natte bol verdamping) heeft geen geheimen meer voor de deelnemers. Met de focus op open huidmondjes kan de CO2 maximaal worden opgenomen in het blad, is de waterbalans in evenwicht en is de afvoer van energie door verdamping optimaal.

Wetmatigheden gaan autonoom elkaar versterken
Genoeg bagage om de zomer(vakantie) mee door te komen. In het najaar verschuift de aandacht naar schermen, uitstraling (bijeenkomst 5) en vocht beheersen (bijeenkomst 6 en 7).  Om vervolgens de monitoring van de balansen op het eigen bedrijf kritisch onder de loep te nemen en de samenhang hiervan te doorgronden (bijeenkomst 8 en 9). Genoeg om naar uit te kijken en te verwonderen hoe de wetmatigheden van de plantbalansen en kasbalansen elkaar kunnen versterken en autonoom voor je gaan werken, zodat alle puzzelstukjes in elkaar gaan vallen richting een duurzame, circulaire teelt. En daarmee is eind dit jaar de cirkel voor de cursisten rond.

Telers en teeltmedewerkers die hier meer over willen weten, kunnen zich hier opgeven voor een volgende introductiecursus. Raadpleeg ook de website van Kas als Energiebron. Aanmelden voor de tweewekelijkse nieuwsbrief kan via de link onderaan de homepage.

Meer nieuws