In Memoriam Eltje Loman

We hebben het trieste bericht ontvangen dat Eltje Loman op 13 mei is overleden. Hij was de drijvende kracht achter de EG- en MEI-regeling vanuit RVO. Eltje was al enige tijd ernstig ziek. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.

Eltje noemde de EG- en MEI-regeling zijn “kindjes”. Het zijn de subsidieregelingen die uitermate belangrijk zijn voor de energietransitie van de glastuinbouw. Vanaf het allereerste begin heeft hij met niet nalatende energie aan deze regelingen getrokken. Hij heeft het ontwerp mede vormgegeven en de processen bij RVO ingericht en was daarna verantwoordelijk voor de vele openstellingen vanuit RVO.

Hij stond in contact met velen in het netwerk, waardoor hij een goede inbreng had bij het actueel houden van de regeling, zodat deze passend bleef bij de fase van de energietransitie, maar ook bij de toepassing van de regeling door ondernemers en hun adviseurs. Zo was hij erbij toen vanuit de glastuinbouw als eerste aardwarmteprojecten gesubsidieerd werden t/m het grote succes met de zeer grote aantallen aanvragen voor LED-verlichting vorig jaar.

Hij had een goed beeld van de te verwachten animo voor de regelingen en waarschuwde LNV al vroeg wanneer de budgetten te kort zouden schieten in zijn opinie. Dat deed hij altijd met duidelijke taal en met oplossingen. Alles met het doel om zoveel mogelijk goede aanvragen te kunnen honoreren. “Bijvinden” van budget is altijd moeilijk en kost veel tijd. Wanneer dat dan lukte, werd hij daarna als aanstuurder van het RVO-team dat de aanvragen behandeld, geconfronteerd met een korte deadline om alles nog rond te zetten. Hij heeft dat steeds zeer flexibel vormgegeven en zich tot het uiterste ingespannen om het te regelen. 

Zo heeft Eltje een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie op weg naar een klimaatneutrale glastuinbouwsector. Wij zullen Eltje missen, maar de goede herinneringen aan een gedreven en positief mens blijven!

Programmateam Kas als Energiebron:
Piet Broekharst, Dennis Medema, Leo Oprel, Klaas de Vries, Jolanda Mourits

Mocht u behoefte hebben om te reageren op het overlijden van Eltje door bijvoorbeeld zijn naasten te condoleren of door een herinnering te delen, dan kan dat via https://memori.nl/gedenkplaats/eltje-loman/.

Meer nieuws