Forse toename hernieuwbare energie

RVO

De productie van hernieuwbare energie nam het afgelopen decennium fors toe: de elektriciteitsproductie verdrievoudigde en de warmteproductie is verdubbeld. Dat meldt RVO. Nederland wil in 2023 16% duurzame energie opwekken. Veel projecten die hieraan bijdragen zijn nog in opbouw. Dit blijkt uit de Rapportage hernieuwbare energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

 De jaarlijkse Rapportage hernieuwbare energie bevat CBS-gegevens over 2003-2013 en de gebruikelijke jaarcijfers van de SDE+, SDE, OV-MEP en MEP. Voor het eerst is er informatie over de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Regeling Groenprojecten opgenomen die ook de productie van hernieuwbare energie stimuleren. Ook besteedt het rapport aandacht aan de rol van andere overheidsinstrumenten op het gebied van hernieuwbare energie.

Driekwart hernieuwbare elektriciteitsproductie gesubsidieerd
Gesubsidieerde projecten (via de SDE+, SDE en (OV)MEP) produceerden in 2013 36.000 terajoule (TJ) uit hernieuwbare-energiebronnen. Bijna 90% daarvan is hernieuwbare elektriciteit. Hiermee wordt 75% van de totale hernieuwbare-elektriciteit in Nederland opgewekt. De grootste bijdrage komt van biomassa- en windprojecten. Omgerekend is de hernieuwbare-elektriciteitsproductie in 2013 voldoende om 2,7 miljoen huishoudens een jaar te voorzien van elektriciteit. De overige 10% is hernieuwbare warmte en hernieuwbaar gas. De productie van deze projecten was in 2013 gelijk aan het aardgasverbruik van 86.000 huishoudens.

 Windenergie erg in trek
Zo’n 80% van het toegezegde SDE+ 2013 budget in de categorie hernieuwbare elektriciteit ging naar windprojecten. Veel van deze projecten krijgen nog extra ondersteuning via de EIA en de Regeling Groenprojecten. Daarbij coördineert de Rijkscoördinatieregeling de besluitvorming bij projecten van nationaal belang.

Opdrachtgever(s)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert SDE+, SDE, OV-MEP, MEP en EIA uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de Regeling groenprojecten in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees de volledige Rapportage hernieuwbare energie 2013

Meer nieuws