De Perfecte Chrysant: terugblik op 6,5 jaar onderzoek

Het onderzoek onder de titel De Perfecte Chrysant gaat een nieuwe fase in. In de laatste bijeenkomst van de grote Begeleidingscommissie is het lopende traject afgesloten met een korte presentatie over de laatste teelt en een terugblik op de afgelopen 6,5 jaar. In die periode zijn in totaal 28 teelten uitgevoerd.

De laatste teelt, die geplant is in week 18 (begin mei) is teelttechnisch prima verlopen. Het klimaat kon in de afdeling met insectengaas in de luchtramen, hogedrukverneveling en luchtuitwisseling via het actieve ventilatiesysteem (AVS-C) goed gestuurd worden. Dat was een bevestiging van eerdere resultaten. Er werd meer warmte geoogst uit ontvochtiging en koeling dan voor de verwarming nodig was. Ook was de houdbaarheid van de takken voldoende.

Houdbaarheid in winter
In de vergadering is gediscussieerd over hoe de houdbaarheid in de winter te verbeteren is. De hypothese is dat daarvoor vooral meer vocht moet worden afgevoerd en er meer energie in de kas gebracht moet worden. Het vervolgproject zal hierop gericht zijn. Een ander discussiepunt was hoe de warmtebalans over het hele jaar gezien in evenwicht is te krijgen. Hiervoor zal seizoensopslag van warmte nodig zijn.

In het onderzoek is afgelopen jaar Brinkman/Agrobio verantwoordelijk geweest voor adviezen en strategie voor de gewasbescherming. De trips was goed te beheersen, maar voor de luizenbestrijding moeten nog stappen worden gezet.

Terugblik

De terugblik op 6,5 jaar onderzoek startte met een opsomming van elementen voor energiezuinig telen van chrysant die in twee rapporten uit 2015 zijn genoemd. In die onderzoeken was als doelstelling al geformuleerd dat de chrysanten geteeld zouden moeten kunnen worden met 100 kWh/m2 voor belichting en 10 m3/m2 gas voor verwarming. Die doelstelling is nog steeds de stip op de horizon.

In 2017 zijn vervolgens de proeven gestart. In de 6.5 jaar die volgden is de afdeling met zekere regelmaat omgebouwd. In De Perfecte Chrysant is bijvoorbeeld in 2019 al de omschakeling naar full LED gemaakt. In september vorig jaar is het teeltplan voor de winter aangepast om in te spelen op de actuele situatie.

Verlagen plantdichtheid
Een aantal maatregelen die in 2015 werden voorgesteld zijn in De Perfecte Chrysant toegepast, maar niet alle suggesties bleken goed uit te pakken. Daarnaast zijn er veranderingen die toen nog niet denkbaar waren ontwikkeld, zoals volledig LED in plaats van een hybride belichting en toepassing van end of day – verrood.  De teelttemperatuur in de nacht kon zonder problemen naar  16°C.

In het laatste jaar is voor de belichting veel minder dan de 100 kWh/m2 gebruikt, maar daarbij moest wel de plantdichtheid worden verlaagd. Er bleek de laatste 3 jaar altijd nog ruim 5 m3/m2 aan aardgas nodig om in de koudste periodes van de winter de kas op temperatuur te houden, terwijl er in de zomer een vergelijkbare hoeveelheid energie niet nuttig kon worden toegepast.

Vervolgonderzoek
Voor het vervolgonderzoek wordt de afdeling in twee compartimenten gesplitst. De planning is dat de volgende teelt start in week 44.

Hieronder vindt u pdf van de presentatie.

Meer nieuws